Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: "_______________ care of that necklace - it’s very valuable.” Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: energy / electricity / can / of / heat / other / be / and / solar / forms / into / as / energy / converted / such Choose the best answer for the following sentence: My close friend invited a lot of people _____________ her party.   Choose the best answer for the following sentence: If at any point John feels himself _________________________ tense, he makes a conscious effort to relax.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  pesticide                 city                centre                  campaign Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: summer / for / often / every / go / vacation / I / relaxing / somewhere Choose a word that has different stress pattern: champion                    recite                   female                    general Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: In Poland we are used to live in a cold climate. Choose a word that has different stress pattern: hotel                  lunar                transport                       system Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: bags / than / two / buried / tons / of / paper / more / old / plastic / clothes / had / been / tents / burned / and / or Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   sour               count               amount              tourist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  resign              research              resemble               resist Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The US’s oil consumption is approximately 21 million barrels a day, howeve production that is only 6 million barrels a day. Choose the best answer for the following sentence: We refrained __________ talking until we knew that it was safe.   Choose the best answer for the following sentence: His prarents prevented him _____________ staying up too late.   Choose the best answer for the following sentence:  Attending parties is one of the good chances to _______________ with other people.   Choose the best answer for the following sentence: Since the ditch is full of water, ___________________________ last night.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Dennis Tito blasted off on his trip to the International Space Station, had paid Russian space chiefs 20 million dollars for the privilege. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Each class / prepare / a performance / the dress rehearsal hold / next Sunday morning Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He didn’t prepare his lesson so he couldn’t answer the teacher’s questions.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.675
Thành viên mới nhất truong-quoc-tuan
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.