Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The circumstances of its eventual destructive are a source of debate that whether it was destroyed in a great fire in 475 or not. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: jumps              tenants            roofs             kids Choose a word that has different stress pattern: European                 communicate                       economic                information Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Friends are those who will multiply our joys, divide our grief and who honesty is inviolable. Choose a word that has different stress pattern: campaign                  performance                  brighten               donation Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cloth                clothe               with                without Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: knife / robber/ use / kill / man / on / table. Choose the best answer for the following sentence: He was accused of ________________ into the neighbour’s house.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I will like another cup of coffee, please! Choose a word that has different stress pattern: loyalty             uncertain             sympathy             influence Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  Lan / apologize / come / for / late / meeting /. Choose the best answer for the following sentence: They have _______________ they cannot find time _________________. Choose the best answer for the following sentence: Substance that makes the air, water and soil dangerously dirty is called ____________. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: hair /Jimmy / has / hair / but / Johnny’s / dark / is / fair / got     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mr. Green is my teacher and he is my great friend, too. Choose the best answer for the following sentence: What about _____________ for a walk? Choose the best answer for the following sentence: Can you ___________ your best friend’s physical characteristics?   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If I find your pen. I send it to you. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: vase / break / it / no one / fault / . Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / have / computer / I / send / him / e-mail /.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.182
Thành viên mới nhất haiham
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.