Ghi nhớ bài học |
Tiếng anh 11
Ngữ pháp cơ bản
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The piece of wood was not enough thick.  Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It is the monitor that is responsible for the teacher. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Peter cannot speak English, and I cannot either. Choose the best answer for the following sentence: The businessmen __________ many things in the fire.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / try / hard / but / not / persuade / him / go / us Choose a word that has different stress pattern: distribution                intersection                 solidarity               gymnasium Choose the best answer for the following sentence: Pam is the friend ________ she lives.  Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although Susan has a good job, she cannot afford to move out of her parents’ house.     Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  I / display / my collection of dolls / in a window / arrange them / size Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pasture             acquaintance              constant               talkative Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   broken             cot            note                code Choose a word that has different stress pattern: category              interesting                understanding                regularly Choose one sentence that has the same meaning as the root one: One of the reasons why John left for the city was that he wanted to find a good job. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: automobile                  mile                  smile                 file Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: she / listen / my / direction / she / not / turn / down / the /wrong / street /. Choose the best answer for the following sentence: _____________ couldn’t understand what she was saying. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My teacher advised me to do more English exercises whether I wanted to learn it better. Choose the best answer for the following sentence: In Hamlet, the opening scene ____________ place at night.   Choose a word that has different stress pattern: separated              contraception               annually              gradually Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Thanksgiving is a truly American holiday. Nobody should has dinner alone on that day.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.831
Thành viên mới nhất 321042672121578
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.