Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:           After spending a day at the beach, I stopped to buy a snack on my way home. But when I reached for my wallet, it wasn’t there. I checked my other pockets, and the car and then headed back to look at the beach. My driver’s license, my ID card - my mind was racing through all the things I had lost and I felt rotten. A search of the beach and parking lot proved fruitless, so I headed home. I tried to forget it because there was nothing I could do, but I was mad at myself for losing it. After dinner when I was watching TV and trying to forget, the phone rang and a voice asked: “Did you lose a wallet? I found it on the beach”. What a great feeling that gave me - not only for my luck, but also for my faith in all humanity!   1. How much time did the writer spend on the beach? A. Two days.               B. A day and a half.                 C. A day.                 D. Three days. 2. What did he lose? A. His car.               B. His wallet.                C. His key.                  D. His snack. 3. How did he feel when he knew that he lost his driver’s license and I.D. card? A. He felt happy.          B. He felt unhappy.         C. He felt angry.          D. He felt excited. 4. Where did he go after searching the beach and the parking lot and finding nothing? A. He went to the police station.                    B. He went to his office. C. He went home.                                          D. He went to the grocery store. 5. What did the person who found his wallet do? A. He called him.                           B. He came to his house. C. He called the police.                 D. He gave his wallet to the police   Read the passage below and choose one correct answer for each question:         Today the most important population trends are the fast growth in the number of elderly people and the sharp drop in the number of teenagers leaving school. The size of the elderly population is growing because people are living longer and fewer babies have been born.         In 1911, only 5 percent of the UK population was older than 65. Today, the figure is more than 15 percent. Over the next decade the greatest increase will be in people aged 75 and over. The drop in the number of school-leavers was caused by the fall in the birth rate between 1964 and 1977. This trend is known as the "demographic time bomb" - because demographers knew that, once the birth rate fell, there was no way to stop it having an explosive effect on the economy and on society 16 years later.         However, the impact may well be short-term. According to some forecasters the UK's birth rate may soon become one of the highest in western Europe.    1. What are the most important population trends today? - They are ___________. A. the fast growth in the number of elderly people B. the sharp drop in the number of teenagers leaving school C. the fewer babies D. A & B 2. How many percent of the UK population was older than 65 in 1911? A. Only 5 percent. B. Only 15 percent. C. Only 25 percent. D. Only 10 percent. 3. What will the greatest increase be in over the next decade? A. In people aged 75 and over. B. In people aged 65. C. In the number of school-leavers. D. In the newly born babies. 4. What was the drop in the number of school-leavers caused by? A. The explosion in the birth rate between 1964 and 1977. B. The increase in the birth rate between 1964 and 1977. C. The fall in the birth rate between 1964 and 1977. D. the number in the birth rate between 1964 and 1977. 5. According to some forecasters, what is the UK's birth rate like? A. It may soon become one of the highest in Europe. B. It may soon become one of the highest in the world. C. It may soon become one of the highest in western Europe. D. It may soon become one of the highest in eastern Europe.  

Thành viên đã làm bài (1)
admin123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.021
Thành viên mới nhất lockt12
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.