Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:                          SOME OF THE WORLD'S SMALLEST COUNTRIES         One of the smallest countries in the world is San Marino, a republic, high in the mountains of Italy. It is also the oldest because it was founded some 1,500 years ago. San Marino covers 61 square kilometres and has over 17 thousand people. San Marino coins and stamps are eagerly bought by collectors.         One of the small countries in the stamp album is Andorra, the mountain state of 11 thousand people which is high, in the Pyrenees, between France and Spain. Anyone who collects the stamps of Andorra soon notices a strange thing about them. Some stamps are printed in Spain and have their values and inscriptions in Spanish. Other stamps are like French stamps. They have values in francs or centimes and their inscription is in French.        The reason for this lies in Andorra’s history. For nearly 700 years the little state has been under the joint protection of France and Spain, and these two countries have separate postal services in Andorra. In the chief village of Andorra, the Spanish and the French post offices stand near each other but sell different stamps.   1. Where is San Marino situated? A. Between France and Spain. B. In Andorra. C. In the mountains of Italy. D. Near the border between France and Italy. 2. Where is Andorra situated? A. In the Pyrenees, between France and Spain. B. In the mountains of Italy. C. In the stamp album. D. Near San Marino. 3. What is a strange thing about stamps in Andorra? A. They have values and inscriptions in Spanish. B. They have values and inscription in French. C. They are like French stamps. D. Both French and Spanish stamps are sold. 4. Why are there postal services of both Spain and France in Andorra? A. Because Andorra has been under the joint protection of France and Spain for nearly 700 years. B. Because Andorra is situated between France and Spain. C. Because stamp collectors are eager to buy their stamps. D. Because Spain and France have separate postal services. 5. What are some of the things that are similar in San Marino and in Andorra? A. They are both situated in the mountains. B. They share the French and Spanish postal services. C. Their stamps are eagerly bought by collectors. D. They are both the smallest countries, situated in the mountains of Europe, and their stamps are wanted by collectors.   Read the passage below and choose one correct answer for each question:                                           Yuri Gagarin (1934-1968)        Yuri Gagarin was born in Klushino near Gzhatsk, a region west of Moscow, Russia, on March 9, 1934. He was a Soviet cosmonaut who in 1961 became the first person in space and the first human to orbit the Earth. The adjacent town of Gzhatsk was renamed Gagarin in 1968 in his honor.        Yuri Gagarin’s parents worked on a collective farm. His mother was reportedly a voracious reader, and his father a skilled carpenter. He was the third of four children in his family. Gagarin’s teachers described him as intelligent and hard¬working.        After starting an apprenticeship in a metalworks as a foundryman, Gagarin was selected for further training at a high technical school in Saratov. While there, he joined the "AeroClub," and learned how to fly a light aircraft. In 1955, after completing his technical schooling, he entered military flight training at the Orenburg Pilot's School. While there he met Valentina Goryacheva, whom he married in 1957, after gaining his pilot's wings in a MiG-15.        In 1960, an extensive search and selection process saw Yuri Gagarin, as one of 20 cosmonauts, selected for the Soviet space program. Out of the 20 selected, the eventual choices for the first launch were Gagarin and Gherman Titov, because of their excellent performance in training, as well as their physical characteristics. On April 12, 1961, Gagarin became the first human to travel into space in Vostok 3KA-2 (Vostok 1). He lost his life in a training accident on March 27,1968.   1. Where was Yuri Gagarin born? A. In Gzhatsk. B. In Klushino. C. In Moscow. D. In Saratov. 2. What did his father do? A. A reader. B. A teacher. C. A carpenter. D. A pilot. 3. What did he do after completing his technical schooling? A. He learned how to fly a light aircraft. B. He entered military flight training at the Orenburg Pilot’s School. C. He joined the "AeroClub”. D. He married Valentina Goryacheva. 4. The word eventual in line 3, paragraph 4, could best be replaced by ____________. A. final B. daily C. second D. annual 5. Which of the following is NOT true about Yuri Gagarin? A. He was the third of four children in his family. B. He was the first human to travel into space. C. He was one of 20 cosmonauts selected for the Soviet space program. D. He died in 1968 because of lung cancer.  

Thành viên đã làm bài (3)
long3852966 admin123 ultrabot
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.049
Thành viên mới nhất ladomauxanh
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.