Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Fred was angry. He left without saying goodbye to anyone.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He hasn’t got either a job anh he hasn't got a house, either.  Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He tried to complete the work before the deadline in spite of his tiredness.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I remember telling you about the due day of the exam paper.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It was her cheerful face that attracted me at first sight.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He cannot get the job because he did not learn English at high school. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I like listening to music. My sister likes listening to music. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The painting was painted by Picasso. It was worth one million dollars. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Jim came down with flu and had to stay in.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The fence surrounds the villa. The fence is painted green. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: People say a water park is going to be built in our area. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You can enjoy yourself and even earn some money with your collecting hobbies. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Jeff missed his first day of class due to the fact that he had overslept for several hours. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The sooner you stop drinking, the better you’ll feel.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is my mother who teaches me English. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Only the manager knows the details of the project.  Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Let’s plant some flowers in the yard.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He spends all his free time fishing. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The Chinese are believed to have invented gun power. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I have no idea when the train leaves. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The girl is his classmate. He sends some flowers to the girl every day. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If I were you. I would come to see the doctor. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She invited us to her birthday party last week. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We couldn ’t move fast because of the fog. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The car was heavy but he managed to lift it. Choose a word that has different stress pattern: adventure                  register                   equipment                    protection Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The small pool designed for use by young children is going to be reopened. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You are required to be polite and patient to become a receptionist. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I should have gone by bus and saved a lot of money.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The teenager should have phoned his parents earlier.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: That man’s opinion means more to me than any other person's. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: London was founded in 200 AD by the Romans.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Due to his recent injury, Lee was not included in the team. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: All I think about now is going somewhere for a drink. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We have not seen each other since the day we loft school. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Both my grandfather and my father worked in the steel plant. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I gave the contract to the secretary herself on May 12th. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It has been two years since I last use that typewriter. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Poor boy! He lost both his parents in a car accident a month ago.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Fiona has a beautiful voice and plays the guitar very well. 

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.131
Thành viên mới nhất dieptu
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.