Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Helen both works as an accountant and earns money by raising chickens. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He spent all his money. He even borrowed some from me. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They have not finally decided on whether to adopt a new project. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It is ten years since any bears have been caught in the area. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He couldn't retake the exam because he missed too many lessons.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I am crazy about computer games. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: May I open the window, Mrs. Pike? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He’s getting them to mend the windows.    Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You look pale. Why don’t you see a doctor, Mary?” Billy said.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You helped me so I could escape from being broke.     Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She went to England. She studied English literature there. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: In Chile, the first date chosen to celebrate Teachers’ Day was December 10, 1974. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The rain is starting to let up a little.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: My father will go to London next month. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He died accidentally so he couldn’t take part in the 13th Olympic Games. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He gave me a precious stamp and he did not want any money in return. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Whatever subjects you choose makes no difference to me.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He is too old. Perhaps that’s why he doesn’t enter the competition. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John is now a famous singer. I used to study with him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The color of that jacket suits you, and it fits you perfectly. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I do not like watching TV as TV discourages conversations and prevents creativity. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He got a flat tire so he didn't attend the meeting.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I only asked for you helps as a last resort. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The film was really interesting. They are talking about it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He is honest so she loves him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She said to us, ''Don’t be late again.''   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The rain began to fall during my walk in the country.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I didn ’t expect them to invite me to the reception. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Jane made a cake but nobody liked it. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It’s possible that the teacher didn’t understand what I meant.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They will give the test at 9 o’clock this morning. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I hired a car. It broke down. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Sorry, I took you for somebody else.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: A man lent you the money. What was his name? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John’s advice was that I should buy a new computer. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I am interested in the books. The books were written by Jack London. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Anna failed to understand how serious her illness was until she spoke to the doctor.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: That Asian country was prevented from developing by overpopulation. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: London has dealt with the problems of pollution.  Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They did not let him know about their project.    

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.256
Thành viên mới nhất vu-van-khang
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.