Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: rumour              believe             common              number Choose the word whose stress is on the second syllable: programmer                   ambition                  attitude                     devastate Choose a word that has different stress pattern: approach                      access                   ballet                    attain Choose a word that has different stress pattern: satisfaction           sympathetic              conservative               fascination Choose a word that has different stress pattern: longevity                constancy                  windowpane              stimulate Choose a word that has different stress pattern: birthrate               middle             control           country Choose a word that has different stress pattern: century            previous              festival               improvement Choose a word that has different stress pattern: unwillingness           education              responsible           acceptable Choose a word that has different stress pattern: democracy                 apartheid                  habitually                   presidency Choose a word that has different stress pattern: expand            decrease              notify              appoint Choose a word that has different stress pattern: repeat                    decrease                   method                   control Choose a word that has different stress pattern: coordinate                  voluntary                    minority                   development Choose a word that has different stress pattern: discover                  different                     funeral                       company Choose a word that has different stress pattern: advertising              commentary               particular             diary Choose a word that has different stress pattern: punctual          attractive                appearance                 responsible Choose a word that has different stress pattern:  prohibit               increase               transfer                announce Choose a word that has different stress pattern: infinite             potential               energy              plentiful Choose a word that has different stress pattern: contesting                  province                   comfort                   championship Choose a word that has different stress pattern: experience              opinion                   connection                 telephone Choose a word that has different stress pattern: neighbor           member               dragon             exchange Choose a word that has different stress pattern: sponsor                     orbit                amount                 shuttle Choose a word that has different stress pattern: attempt                    amount                      provide                      danger          Choose a word that has different stress pattern: apricot                   January                  Thanksgiving                    necessary Choose a word that has different stress pattern: modern            rural                      filthy                  transform Choose a word that has different stress pattern: illiteracy               disadvantage           anniversary               residential Choose a word that has different stress pattern: exist                   plastic                  fuel                   summit Choose a word that has different stress pattern: entertainment                      population                  understanding                  American Choose a word that has different stress pattern: battery             radio               organize                 illegal Choose a word that has different stress pattern: enjoy                  hobby                   wealthy                 shorten Choose a word that has different stress pattern: attend                 climate                  program                concert Choose a word that has different stress pattern: athletic             basketball              together             increasing Choose a word that has different stress pattern: schoolbag                   decide                   replace                  escape Choose a word that has different stress pattern: acquaintance              unselfish                 enthusiasm              confidence Choose a word that has different stress pattern: important                    recreation                   improvement                decision Choose a word that has different stress pattern: spectator               althletic                develop                 practical   Choose a word that has different stress pattern: method                   connect                     airplane                    railway Choose a word that has different stress pattern: animal                    renewable                     develop                    improvement Choose a word that has different stress pattern: mineral             energy                 generate                introduce Choose a word that has different stress pattern: national                 discover                   vacation                   invention Choose a word that has different stress pattern: affect             remote              enlist               childish

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.131
Thành viên mới nhất dieptu
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.