Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: goodbye              hostess                martyr             survey Choose a word that has different stress pattern: energy             general              implement          examine Choose a word that has different stress pattern: intercultural             official            extinct              alternative Choose a word that has different stress pattern: criticism                 million                 successful                 family Choose a word that has different stress pattern:  brighten                  loyalty                donation              wounded Choose a word that has different stress pattern: chamber             treasure               pesticide             recipient Choose a word that has different stress pattern: represent               influence             universal                   anniversary Choose a word that has different stress pattern: successful                    organize                      unity                   badminton Choose a word that has different stress pattern: fertilizer                      agriculture                     approximate                   organizer Choose a word that has different stress pattern: brochure                        browser                        chimney                       clinic Choose a word that has different stress pattern: sculpture                  compile                  wonder                    building Choose a word that has different stress pattern:  easy            program                  hardship                 indeed Choose a word that has different stress pattern:  increase               expand                martyr             remote Choose the word whose stress is on the first syllable: declaim                       theory                       decay                      divorce Choose a word that has different stress pattern: population                solidarity             difficulty            nationality Choose a word that has different stress pattern: investment                develop                moreover                 properly Choose the word whose stress is on the third syllable: envelope                  entertain                    museum                    medium  Choose a word that has different stress pattern:  marry             program             spirit              perform Choose the word whose stress is on the second syllable: ensure                    middle                       number                  sister Choose a word that has different stress pattern: universal              activity                minority                enthusiasm Choose a word that has different stress pattern: envelope            pagoda           repentance           reunion Choose a word that has different stress pattern: constancy                   decorate                     government                  encourage Choose a word that has different stress pattern: astronaut               gravity               pioneer              technical Choose a word that has different stress pattern: ancient                 weather                 tower                  event Choose a word that has different stress pattern: forgettable            carelessness           bicycle            nervousness Choose a word that has different stress pattern:   parade                global                  beauty                 title Choose a word that has different stress pattern: canister            surprising            pollution          solution Choose a word that has different stress pattern:  develop               discover                  different                 promotion Choose a word that has different stress pattern: receive                     complain                      impress                     monthly Choose a word that has different stress pattern: acquaintance              confidence             celebrate              ignorant Choose a word that has different stress pattern: release               advance                gather               survive Choose a word that has different stress pattern: windowpane                stimulate                  society             confidence Choose the word whose stress is on the second syllable: manure                 tourism                   shortage                  stadium Choose a word that has different stress pattern: spectator                     triathlon              important                      represent                                 Choose a word that has different stress pattern: commercial                  appearance                     important                   scholarship Choose a word that has different stress pattern: competitor                      spectacular                   individual                 participate Choose a word that has different stress pattern: century                   develop                     social                      history Choose a word that has different stress pattern: guarantee               practical               positive             serious  Choose the word whose stress is on the second syllable: enjoy                  nation                     many                       people Choose the word whose stress is on the second syllable: voluntary                  hospital                     victory                        sufficient

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.150
Thành viên mới nhất 577144342811559
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.