Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: exhibition                highly                   happen                 inhabit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: eats             cooks             stops             reads Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: casual                  usually                   occasion                    comprehension Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: representative              general             refreshment             celebrate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   any               paddy                  catch                chat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    debt              public              sob              obstacle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  lovely                       novel                           cover                       money Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  part                garlic               garage            regard Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: catching               cheerful                 machine              change Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  eight              weight               height                  freight Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    thing               thought                those               thumb Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   childish            children               chamber              chemistry Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: power            drawing            follow           sweet Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cough             though              thought                 eighty Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: grave             religion              pagoda              dragon Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   needs               kills                   keeps                shows Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: lovely                    romance                    clothes                   joke Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   penalty                scenic                schedule                 level Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: enthusiasm             despite               residential                 secret   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   honour                 honest                   history                heir Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   loved              passed               talked                  washed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  congenial                gather                  together                  diagonal Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: album             avid            want                stamp Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: page                message                  danger                  ringer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: dreaming                   great                   sneaky                  meat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: gifts             roofs              blocks              arms Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: camp              cell               cook           car Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  wave               pave                   engage                message Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: useful                  utter                 union                  utility Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cheese                children                 chemical                 teacher Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: celebration             procession              calendar             ancestor Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: decrease                eradicate                celebrate              expand Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: drink                   snow                    seven                   money Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  pretty            pet               send               well Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   account                  bound                 count              thought Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   luxury            example                 exist             exhaust Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: brown                   plough                     throw                  blouse Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  confidence                 protect                     clock                 constancy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hitting                honour                 heart                horrible Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: flame                 capital                triathlon                   athlete

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.133
Thành viên mới nhất chu-viet-hoa
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.