Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   celebrate          helicopter              memorable              refreshment Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: method                filthy                  within                     twentieth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: growth                 healthy                  month                  although Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: history                  honor                    half                     hold Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: although                   enough                     brought                        high Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  much                  museum                    excuse                    uniform  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: waste                taste            station               statue Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  represent                 receive               respect              repeat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: follow                   close                   both                 gold Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   name                flame               hammer                same Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: China                   champagne                     which               chess Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: develop                     century                       level                   interesting Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: bury             carry             heavy                many Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   absent            parachute               mission              vicious Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: brother                     protein                  remote                  focus Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: find                  bite               since              drive Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: tenants             friends              learns              beings Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   parade                 campaign                marathon                 facsimile Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   biography               pioneer                mission                  reminder Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mourn               pour              our               course   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: ethnic                whether                 although               other Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  favorite                    amazing                     late                        happy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  meal                pleasant                  eating                   teaspoonful Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   cosy            constancy               hostess               host Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: naked                       knocked                      walked                       talked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: lunch                   husband                    rugby                   lunar Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: theatrical                    although                    thousands                    both Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   here             where                   pair              wear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   adult               pump               arduous                study Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   clinic                    light                      life                 environment Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: flight                    weightless                     enough                     might Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: picture                    future                     nature                  mature Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: policy                 ferry                    salary                  supply Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: society                  remote                  hostess              cosy Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: traffic                    drank                    tradition                    drastic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  whose                 when                   why                        which  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  teenage                   village                    manage                 message Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  lever              medal                lesson                lens Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   longevity               recipient                    express             secure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: nature             Asian             squash                spacious

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.048
Thành viên mới nhất ngocmailbt
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.