Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  player                prefer               grocer               porter Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: contained            attracted                succeeded              implemented Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: picture                    option                  actual                    fortune Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  pretty                  get                    send                       well Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: climbing             dubious                 dumb             subtle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: there             fear             wear              prepare Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: think           than                they            there Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: practice                  blaze                 brand                 plaster Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: troop                     took                    group                  two Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   those              lose                 both             ghost Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  affect                     spinach                      amount                          balanced Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   challenge           chemist           psychology         mechanic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   close                    both                     dozen                       so Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: home                 nose                wrong                 role Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  embrace             embarrassing                enthusiasm              memorable Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    purpose                      suppose                   compose                  dispose Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  image                  manage                      character                    temperature Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: tooth                with                both               tenth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: arrives              purposes              structures               centuries Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ethnic                    think                     without                       method Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    church                    cheap                chorus                  children Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   off                    of                       safe                         knife Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: spirit              stimulate          maximum               childish Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: around                 though             loud             without Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: promise              praise                surprise             realise Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  copy            sympathy              dynamic             hobby Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   through            though           both           athletic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   burn             turn           curl             during Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: trend              success            grew            density Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  comb                   overseas                      holiday                         poster  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: children                    church                    chemist                       which Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: window                  always                   drawing                     weather Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  month                 without               both               tenth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: seat               bread                 teach                dream Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   received             called                stored                routed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: early                 near                   hear                     appear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: glance                   hand                 navy                     master Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  chimney             child             line            sign Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: good                book                   stood                tool Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  son               comfort                   front             comb

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 321.908
Thành viên mới nhất JanHam
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.