Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   opened               closed             prayed               dressed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   balloon                   blood                   soon                      zoo Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  departments                Islam                 mosque                        compulsory Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   mouthful              thanks                gather                  earth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wanted               needed               raged            naked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: marathon                 enthusiastic                   ethnic               smoothly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: birth           south              then                thousand Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  breathe                feather                 measure                leather Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: comments              observe                  specialties                 wrestling Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: filled               landed               suited                 wicked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: source                     step                        sure                    stamp Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   steak                 meal            meat               leaf Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  height                bright                   mind                weight Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   recently           commentary               connectivity                exactly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pleasure                  bread                    clean               threat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: thank             them              thick                thoughtful Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: trousers               blouse              ground              young Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: events                       looks                    stadium                  ensure Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: crash                   claim                    grain                glaze Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: word                 work                worry              worst Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: athlete               thoughtful                thin                their Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: Asian                       success                 athletes                      sport Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: chess                everybody                       competitive                  represent Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: chooses                    houses                        rises                   horses Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: dishes                   watches                     boxes                     potatoes Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ghost                   lost                      boss                    postpone Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   incapable               life              suspicious                friendship Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  resign              research              resemble               resist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   trivial            rivalry              minority               sign Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: passed                   participated                   included                  hosted Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: coup                group               soup            tough Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   purple                turn             journey            merry Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: wide               variety                 while                      specific Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: manage                ashamed              presentation              related Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: spread                    bread                      break                        detective Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  far                   hard                      scared                      harvest Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   chaos               character               chess               chemist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  bow              now                know               flow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  stadium                 take                 way                     bank Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: ahead              instead            bread           beat

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 320.582
Thành viên mới nhất thanh-huyen
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.