Ghi nhớ bài học |

Unit 13: HOBBIES

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

accompany (v)

/əˈkʌmpəni/

 

đệm đàn, đệm nhạc

The groups are always accompanied by an experienced mountain guide.

accomplished (a)

/əˈkʌmplɪʃt/

 

có tài, tài hoa, cừ khôi

he was an elegant and accomplished woman.

avid (a)

/ˈævɪd/

 

khao khát, thèm thuồng

She has taken an avid interest in the project (= she is extremely interested in it).

continually (adv)

 /kənˈtɪnjuəli/

 

liên tục, không ngớt

They argue continually about money.

discarded (a)

/dɪsˈkɑːd/

 

loại bỏ

 The room was littered with discarded newspapers.

fascinating (a)

/ˈfæsɪneɪtɪŋ/

 

hấp dẫn

It's fascinating to see how different people approach the problem.

fish tank (n)

/fɪʃtæŋk/

 

bể cá

 

gigantic (a)

/dʒaɪˈɡæntɪk/

 

khổng lồ, kếch xù

The problem was beginning to take on gigantic proportions.

ignorantly (adv)

/ˈɪɡnərəntli/

 

ngu dốt

employers who ignorantly exposed their workers to dangerous substances

indeed (adv)

/ɪnˈdiːd/

 

quả thực, quả vậy

I don't mind at all. Indeed, I would be delighted to help.

indulge in

/ɪnˈdʌldʒ ɪn/

 

say mê, say sưa

They went into town to indulge in some serious shopping.

tune (n)

/tjuːn/

 

giai điệu

I don't know the title but I recognize the tune.

wonder (n)

/ˈwʌndə(r)/

 

kì quan

he gazed down in wonder at the city spread below her.

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

 A.   PRONUNCIATION            /pt/ - /bd/ - /ps/ - /bz/

 

/pt/

/bd/

/ps/

bz/

stopped

robbed

stops

robs

jumped

stabbed

steps

bribes

stepped

grabbed

maps

rubs

trapped

bribed

shops

clubs

bumped

 

 

 

 

B.   GRAMMAR: CLEFT SENTENCES

- Subject focus

- Object focus

- Adverbial focus

Câu chẻ được dùng để nhấn mạnh một thành phần của câu như chủ từ, túc từ hay trạng từ

  1. Nhấn mạnh chủ từ (Subject focus)

      a. It + is/ was + Noun/ pronoun (người) + who/ that + V + O …

Ex: My brother collected these foreign stamps.

      → It was my brother who collected these foreign stamps.

(Chính anh tôi là người đã sưu tầm những cái tem nước ngoài này)

       b. It + is/ was + Noun (vật) + that + V + O …

Ex: Her absence at the party made me sad.

      → It was her absence at the party that made me sad.

(Chính sự vắng mặt của cô ấy tại buổi tiệc làm tôi buồn)

  2. Nhấn mạnh túc từ (Object focus)

      a. It + is/ was + Noun/ pronoun (người) + who(m) + S + V…

Ex: I met Daisy on the way to school.

      → It was Daisy who(m) I met on the way to school.

(Chính Daisy là người tôi đã gặp trên đường đi học)

Note: Khi nhấn mạnh túc từ ta có thể dùng who thay cho whom nhưng khi nhấn mạnh chủ từ thì không dùng whom thay cho who.

       b. It + is/ was + Noun (vật) + that + S + V …

Ex: My brother bought an old motorbike from our neighbor.

      → It was an old motorbike that my brother bought from our neighbor.

(Chính cái xe máy cũ là cái anh tôi đã mua từ người hàng xóm)

  3. Nhấn mạnh trạng từ (Adverbial focus)

       It + is/ was + Adverbial phrase + that + S + V … 

Ex: We first met in December.

      → It was in December that we first met.

(Chính tháng mười hai là khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên)

     I was born in this village.

      → It was in this village that I was born.

(Chính ngôi làng này là nơi tôi được sinh ra)

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.250
Thành viên mới nhất minhphuong2004pc
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.