Ghi nhớ bài học |

Các dạng của động từ

1. To-infinitive / Infinitive with to

* Động từ nguyên mẫu có to được dùng làm:

- Chủ ngữ của câu:         

 To become a famous singer is her dream.

- Bổ ngữ cho chủ ngữ:     

What I like is to swim in the sea and then to lie on the warm sand.

- Tân ngữ của động từ:     

It was late, so we decided to take a taxi home.

- Tân ngữ của tính từ:       

I’m pleased to see you.

 

* Verb + to-inf

- afford: đáp ứng
- agree: đồng ý
- appear: hình như
- arrange: sắp xếp                  
- ask: yêu cầu

- attempt: cố gắng, nỗ lực

- decide: quyết định

- expect: mong đợi

- fail: thất bại, hỏng

- hope: hy vọng
- intend: định
- invite: mời

- learn: học/ học cách

- manage: xoay sở, cố gắng                   

- offer: cho, tặng, đề nghị

- plan: lên kế họach                               

- pretend: giả vờ
- promise: hứa  
- refuse: từ chối
- seem: dường như                   
- tell: bảo

- tend: có khuynh hướng           

- threaten: đe dọa                                                          
- want: muốn

- would like: muốn, thích                                                                                                             -                                  

* Trong các cấu trúc:

   It takes / took + O + thời gian + to-inf  

It takes Nam two hours to do that exercise.                 

   + Chỉ mục đích

I went to the post office to send a letter.

   + Bổ ngữ cho danh từ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

I have some letters to write.

Is there anything to eat?

   + It + be + adj + to-inf: thật … để ..

It is interesting to study English
S + be + adj + to-inf
I’m happy to receive your latter.

+ S + V + too + adj / adv + to-inf

He is too short to play basket ball.

+ S + V + adj / adv + enough + to-inf

He isn’t tall enough to play basket ball.

+ S + find / think / believe + it + adj + to-inf

I find it difficult to learn English vocabulary.

+ Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how,… (nhưng thường không dùng sau why)

I don’t know what to say.

* Note:

- allow / permit / advise / recommend + O + to-inf                  

Ex: She allowed me to use her pen.

- allow / permit / advise / recommend + V-ing                        

Ex: She didn’t allow smoking in her room

 

II. Bare infinitive / Infinitive without to

* V + O + bare inf

-          let         

-           make                

-           had better                     

-           would rather

Ex: He made me cry.

      You had better take an aspirin.

Note    

1. be + made + to-inf

Ex: I was made to cean my room.

 

2. Động từ help:

-          help + V1 / to-inf

-          help + O + V1 / to-inf

-          help + O + with + N

Ex: My brother helped me do my homework.

      My brother helped me to do my homework.

      My brother helped me with my homework.

 

3. Động từ chỉ tri giác:

- Các động từ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V1 (chỉ sự hoàn tất của hành động – nghe hoặc thấy toàn bộ sự việc diễn ra)

Ex: I saw her get off the bus.

- Các động từ chỉ tri giác: hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find .. + O + V-ing (chỉ sự việc đang diễn ra)

Ex: I smell something burning in the kitchen.

 

III. Gerunds (V-ing)

* Danh động từ có thể được dùng làm:

- Chủ từ của câu:                  Swimming is my favourite sport.

- Bổ ngữ của động từ:          My hobby is collecting stamps.

- Tân ngữ của động từ:         I enjoy traveling. 

Verb + V-ing  
- admit: thừa nhận
- avoid: tránh
- consider: xem xét
- delay: hoãn
- deny: phủ nhận
- detest: ghét

- encourage: khích lệ

- fancy: thích
- finish: kết thúc
- hate: ghét

- imagine: tưởng tượng 

- involve: liên quan

- mention: đề cập đến

- mind: ngại      
- miss: bỏ lỡ

- postpone: hoãn lại

- practice: luyện tập                  

- quit: từ bỏ                              
- risk: có nguy cơ
- suggest: đề nghị                                 

- It is no use: không có ích

- It is no good: không tốt            

-          waste / spend: lãng phí, bỏ ra (thời gian, tiền bạc)

-          have difficulty / trouble: gặp khó khăn/trở ngại

-          can’t help: không thể không

-          can’t stand / can’t bear: không chịu đựng nỗi

-          feel like: cảm thấy thích

-          look forward to: mong chờ, mong đợi

-          It is (not) worth: đáng / không đáng

-          keep / keep on: tiếp tục

-          be busy: bận rộn                        

-          be used to / get used to: quen với / trở nên quen với việc gì

Ex: They couldn’ help laughing when they heard the little boy singing a love song.

       The students are used to working in the school library.

       Please wait a minute. My boss is busy writing something.

 

* Sau các liên từ: after, before, when, while, since,… dùng V-ing

Ex: After finishing his homework, he went to bed.

* Giới từ + V-ing:

Ex: My sister is interested in listening to music.

 

IV. Infinitives or Gerunds (To-inf / V-ing)

1. Không thay đổi nghĩa:

- begin / start / continue/ like / love + To-inf / V-ing

Ex: It started to rain / raining.

2. Thay đổi nghĩa:

+ remember / forget / regret + V-ing: nhớ / quên/ nuối tiếc việc đã xảy ra rồi (trong quá khứ)

+ remember / forget / regret + to-inf: nhớ / quên/ nuối tiếc việc chưa, sắp xảy ra (trong tương lai)

Ex: Don’t forget to turn off the light when you go to bed.

      I remember meeting you some where but I can’t know your name.

      Remember to send her some flowers because today is her birthday.

+ stop + V-ing: dừng hẳn việc gì

+ stop + to-inf: dừng ….. để …

Ex: He stopped smoking because it is harmful for his health.

      On the way home, I stopped at the post office to buy a newspaper.

+ try + V-ing: thử      

+ try + to-inf: cố gắng

+ need + V-ing = need + to be + V3: cần được (bị động)

+ need + to-inf: cần (chủ động)

Ex: I need to wash my car.

      My car is very dirty. It needs washing / to be washed.

         + Cấu trúc nhờ vả:

S + have + O người + V1 + O vật ...

S + have + O vật + V3/-ed + (by + O người) ...

S + get + O người + to-inf + O vật

S + get + O vật + V3/-ed + (by + O người)

Ex: I had my brother clean the house.

      I had the house cleaned by my brother.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.515
Thành viên mới nhất Jamesrurgy
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.