Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 9
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 60' - Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 9
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Are you contented ______________ your present job, Mrs. Tuyet? Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: tomb                    combing                     climber                     combine Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He could not afford to go abroad for further study. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Nobody knows that his or her life will be like in a ten years' time. Choose a word that has different stress pattern: instrument                      composer                     arrangement                      electric Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Try to avoid to travel during rush hours. Choose the best answer for the following sentence: If you want to have a pet you must be ready to ___________ care of it for several years.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: assignments                        suggestions                       economics                      groups Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Lennon / two sons / Julian Lennon / his first wife / Sean Ono Lennon / his second wife//. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: We must take steps to preserve natural resources otherwise the planet will be in danger. Choose the best answer for the following sentence: When there __________ a full moon, the ocean tides will be higher. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: concern                            conserve                     water                 prefer  Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Two days ago / I / buy / a CD-ROM of Cambridge Advanced Learner’s Dictionary / your shop / I still keep the receipt. Choose the best answer for the following sentence: ______________ live in the capital than in the whole of the rest of the country.   Choose the best answer for the following sentence: Bob _____________ eating a whole bag of chocolate chip cookies before lunch. Choose the best answer for the following sentence: The bees are plentiful but _______________ last summer.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Tom said he would pay me when he had enough money. Choose the best answer for the following sentence: Hanoi is located ____________ in heart of ____________ Red Delta.   Choose a word that has different stress pattern: event                     compete                     series                  attract Choose the best answer for the following sentence: He moved to London to live then he got used to __________ on the left. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   suggest                  burn                 current                     furniture Choose a word that has different stress pattern: History                      English                   Mathematics                       Physics Choose the best answer for the following sentence: _____________ the right sight of a person’s brain is dominant, that person is left-handed. Choose a word that has different stress pattern: interest                    middle                   wonderful                   announce Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If I'd known about Josie's illness, I wouldn't have missed seeing her. Choose the best answer for the following sentence: They decided to have a picnic ___________ the pour raining.   Choose the best answer for the following sentence: __________ North Sea separates ___________ British Isles from ___________ Norway and Denmark. Choose the best answer for the following sentence: My: “What is the subject that you study of plant, animal and human life?” Nnu: “___________ ". Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: teacher                   beat                   breakfast                     eating Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There is no need to asking her about her school results. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Its population / estimate / over 3.3 million / 2007 / constantly / grow / due to / become / major metropolitan area / Northern Vietnam. Choose one sentence that has the different meaning to the root one: Her living conditions were difficult. However, she studied very well. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  heavy                   head                     stream                   ready Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Mr. Nam work as a teacher at Nguyen Tri Phuong School. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  make                 fame                 cake                  bad Choose a word that has different stress pattern: royal              talent               engrave              function Choose a word that has different stress pattern: suggest                      ancient                     pleasure                    narrow Choose a word that has different stress pattern: bonus                breakfast                     hurry                    receive Choose the best answer for the following sentence: The house is _____________ at the corner of a busy street. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hydro and nuclear / responsible / the rest 9%.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.577
Thành viên mới nhất minh-ho
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.