Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 8
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 60' - Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 8
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Ann's mother __________ when she came home late. Choose the best answer for the following sentence: What _____________ happen if she refuses our invitation?   Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He last had his eyes tested a year ago. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: great                         leak                      eight                   break Choose a word that has different stress pattern: provide                     listen                           receive                    believe Choose the best answer for the following sentence: Teacher: “You think that you came without __________ ?” Nam: “I’m sorry because I didn’t ask for your permission” Choose the best answer for the following sentence: ___________ is a film made using characters and images which are drawn rather than real, and which is usually amusing. Choose the best answer for the following sentence: My parents do not allow me to stay the night away _________ home. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: By the time we arrived, all the students in my class had left. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: admission           television               tension             commission Choose the best answer for the following sentence: What a ___________ piece of music she is playing!   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My friends / I / take / trip / my hometown /Lao Cai //. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: study                           abandon                            Wednesday                world    Choose a word that has different stress pattern: parliamentary                   documentary                   dictionary                    elementary Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The Tokyo Stock Exchange is Japan's large stock exchange, and second largest in the world. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: rich                   architect                     change                    beach Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Please don't go there now. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: arrive                    exciting                         community                         nice Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  condition                    general                     professor                      another Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Smoke / cars / emit / identify / by 46%. Choose the best answer for the following sentence: It’s kind of you _____________ me with my homework. Choose the best answer for the following sentence: She has a very big house in __________ Salt Lake City is __________ capital of Utah.   Choose the best answer for the following sentence: Unless the doctor comes immediately, _________. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I like to play tennis in the summer. Choose a word that has different stress pattern: repeat                   frequency                      occasionally                      immediately Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Cigarettes can seriously damage your health.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Unless clients have trouble using software, they can call our computer helpline. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: speech                   teacher                    each                     school Choose a word that has different stress pattern: country                  major                   appear                 courage Choose the best answer for the following sentence: The greatest English scientist Issac Newton, _________ theory of gravitation is well-known throughout the world, was bom in Woolthorpe village, Cambridge, Britain. Choose the best answer for the following sentence: ___________ Lan had turned off the light. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: When he was at secondary school, he won first price for good behavior. Choose the best answer for the following sentence: Can you help me find the man __________ saved the girl?   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: trophy                      women                      control                    most Choose a word that has different stress pattern: believe                 message               control              consult Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: exhausted batteries / dispose off / a special container / they / consider / toxic waste. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He now goes to work on his bicycle instead of by car. Choose the best answer for the following sentence: By the time the boss returned, _______________. Choose the best answer for the following sentence: You really _________ stop smoking, you know. It's bad for you.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Why / you / join / us / this trip / ? //.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.577
Thành viên mới nhất minh-ho
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.