Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 7
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 60' - Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: __________ 2002 World Cup was held in two ___________ Asian countries, Japan and Korea. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   around                   famous                   today                    make Choose a word that has different stress pattern: maintenance                    location                       history                   register Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We haven’t had any holiday away from home since 5 years. Choose the best answer for the following sentence: I stopped ____________ my book and went to bed at 10.p.m because I have test on Math today. Choose a word that has different stress pattern: chemical                expensive                  November                     location Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Remove / battery compartment cover. Choose the best answer for the following sentence: The look different _____________ students in other class because they are less mentally developed. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Janet is finally used to cook on an electric stove after having a gas one for so long. Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one: Although they have little money, they are happy. Choose the best answer for the following sentence: Nga: “What programmer should I watch when I want to study Math, Literature or other subjects?” Thuy: “_________ is very good for that”   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: spirit                       despite                     animal                  disturb Choose a word that has different stress pattern: compete                    perform                  program                       assist Choose one sentence that has the same meaning to the root one: We have been drawing the picture for four hours. Choose the best answer for the following sentence: There are so many accidents on this narrow road but it will be _________ next month. Choose the best answer for the following sentence: I’m glad ___________ that your first picnic was excellent with your classmates.   Choose a word that has different stress pattern: profession                personality                     activity                     selection Choose the best answer for the following sentence: With these outstanding pictures he was voted to be the best ___________ of the year. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Bob had better go before it gets dark. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sob                        comb                     herb                     cab Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: method                      together                         both                      month Choose the best answer for the following sentence: I like movies _____________ plays.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Alaska is the coldest than all the states in the United States. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: happen                 many                  example                     family Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  careful                         atmosphere                        share                       everywhere  Choose the best answer for the following sentence: Let’s go out for some coffee, it __________ any more.   Choose the best answer for the following sentence: The air-hostess had known that you were ill,_______________ ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: In 1900 / Einstein / become / teacher / mathematics and physics. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Will the last person to leave switch off the lights. Choose the best answer for the following sentence: There is a lot of variation between the regions ____________ average income. Choose the best answer for the following sentence: When he ___________ home he turned on the radio. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I’d rather you didn't tell him the truth. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Would you mind give me a hand with this bag? Choose the best answer for the following sentence: The epidemic was so ____________ that the competition had to be cancelled. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: we / seen / left / haven't / we / since / school / her //. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  site                           visually                          mine                            guide  Choose the best answer for the following sentence: England has to win tonight’s _____________ match to go through to the next round of the competition.   Choose the best answer for the following sentence: TV is a bit expensive; we should buy a radio because it is ____________.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Certainly / I / give / lot / books / you / choose / you want // Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: refused                        advised                          released                        raised

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.945
Thành viên mới nhất lam-hoai-nhuan
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.