Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 6
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 60' - Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 6
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: I hopes she doesn't keep us ___________. Choose the best answer for the following sentence: The soup is too salty. You _______________ too much salt in your cooking. Choose a word that has different stress pattern: different                disabled                 consuming                    activity Choose the best answer for the following sentence: I was beginning to feel alarm, but kept it to myself _______________________.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   found                    count                      bound                        cousin Choose one sentence that has the same meaning to the root one: TV can help young people to overcome the prejudices that can lead to violence. Choose a word that has different stress pattern: visually                     impossible                      formally                    probably Choose a word that has different stress pattern: fascinate                             suggestion                              titanic                       detective Choose a word that has different stress pattern: resurface                        disable                        reference                     agreement Choose a word that has different stress pattern: alphabet                      continent                   continue                     dedicate Choose one sentence that has the same meaning to the root one: As soon as he arrived at the airport, he called home. Choose a word that has different stress pattern: struggle                  rapid                    signal                     remark Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Having told about his bad result of the driving test, he went out without saying any word. Choose a word that has different stress pattern: photography                subtract                   ambition                   stimulate Choose the best answer for the following sentence: Nhung: “This shirt is too small for me”. Shop assistant: “Why don’t you try ______________ this one?” Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: message                         age                         page                         stage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: music                         electric                             consist                          center Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: town                    bowl                     how                       cow Choose the best answer for the following sentence: We cannot compare this kind of music ___________ another kind because each has its own features.   Choose a word that has different stress pattern: decision                       situation                             enjoyable                       condition Choose a word that has different stress pattern: idea                          meeting                        special                          station Choose the best answer for the following sentence: The reason ______________ he left was that he felt lonely. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The air conditioner / not world well / because / its air filter / fail / stop / the smell //. Choose a word that has different stress pattern: educate                secondary                 ornament                     suspicious Choose the best answer for the following sentence: Local people have mixed feelings about the planned transformation of their town _____________ a regional capital.   Choose a word that has different stress pattern: diversity                    economic                      activity                      development Choose one sentence that has the same meaning to the root one: It was such a boring play that we left the theater in the middle. Choose the best answer for the following sentence: I'd like to live in a country ____________ there is plenty of snow in winter.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cloud                 found                     would                    around Choose the best answer for the following sentence: She demanded that she ___________ allowed to meet her son in prison.   Choose the best answer for the following sentence: She had no ____________ of selling the clock - it had belonged to her grandfather. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mine                     machine                    line                   combine Choose the best answer for the following sentence: Which is ___________, films or plays?   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: economy                   diversity                  dairy                   dynamism Choose a word that has different stress pattern: mathematics                 university                  difficult                      calculate Choose a word that has different stress pattern: tournament                     consider                   powerful                     steadily Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one: Can you tell me when you were born? Choose the best answer for the following sentence: The director is ___________ English but his wife is ____________ Swede. Choose the best answer for the following sentence: ______________ known to only a few, his reputation among them is very great. Choose a word that has different stress pattern: circle                 culture               foreign               around

Thành viên đã làm bài (4)
kimnganhnp 452331062202887 100586974072560 548417832162078
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.102
Thành viên mới nhất 319727688924112
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.