Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 5
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 60' - Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 5
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: organism                       investigate                     diversity                   technology Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Some people think that drinking bear gall should abandon to maintain these rare animals. Choose the best answer for the following sentence: Her parents were very worried _____________ she was out so late that night. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mate                     great                         prey                        have Choose the best answer for the following sentence: He asked me __________. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hanoi / inhabit / since / at least 3000 BC / become / center / culture / economy / politics / Vietnam //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: sum up / cars / take the main responsibility / air pollution. Choose the best answer for the following sentence: It is impossible _________ water with oil. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Here's the computer program about that I told you. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My sister is looking for a new job because her present one is very bored. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Sea turtles / play / important roles / the ecosystems / the oceans / beaches//. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Though her difficult living condition, Marie worked extremely hard to earn a degree. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: admission           television               tension             commission Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: path                  southern                   athlete                  south            Choose the best answer for the following sentence: Can you bring the washing in if it _________?   Choose the best answer for the following sentence: Please be quiet while the teacher ___________ the lesson. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: theatre                        there                       anything                      three Choose the best answer for the following sentence: ____________ is the distance from here to the airport? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The students were interested in take a field trip to the National Museum, but they were not able to raise enough money. Choose the best answer for the following sentence: My parents may not want to let me stay a night ____________ home. Choose a word that has different stress pattern: solemn                        express                      success                   event Choose the best answer for the following sentence: We believe we're going to enjoy good weather with _____________ sunshine. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: "I saw her in the park two hours ago," said he.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: They were several reasons why he couldn't perform in the concert. Choose a word that has different stress pattern: understand                 suggestion                  performance                     successful Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: description              question             attraction             construction Choose the best answer for the following sentence: - ____________ the pop band stay in our city? - About one week.   Choose the best answer for the following sentence: I am bored up with watching ___________ films all ____________ time.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Einstein / propose / the special theory of Relativity / 1905 / receive / the Nobel Prize / 1921. Choose the best answer for the following sentence: Tuan is on holiday now. He __________ to Nha Trang.   Choose the best answer for the following sentence: What an awful day it’s been, _______________ ? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Now / I would like / have a refund / change for a better one. Choose the best answer for the following sentence: The first term is coming to _____________ and my school is going ___________ some days off. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: actual                               individual                            careful                          casual Choose a word that has different stress pattern: highlands                     product                  culture                   exist Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: An has been sleeping for two hours what the telephone rang. Choose the best answer for the following sentence: Los Angeles and San Francisco are ____________ on the West Coast. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Sea turtles / turtles / find / all the world's oceans / except / Arctic Ocean //. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: special                    particular                      continent                      courage Choose one sentence that has the same meaning as the root one: You drink loo much coffee, that's why you can't sleep.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.496
Thành viên mới nhất vhson2905
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.