Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 3
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 60' - Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 3
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: What ___________ when I saw you yesterday?   Choose the best answer for the following sentence: Tell me about your plan, Lan. What ____________ this Saturday evening? Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   remote                     control                      connect                      personal    Choose the best answer for the following sentence: The house is on fire! Let’s call the ____________ . Choose the best answer for the following sentence: The overall situation is good ___________ a few minor problems. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / publish / spelling book / dictionary / changes / way / English was used in the USA. Choose a word that has different stress pattern: teacher             parent              prevent            children Choose the best answer for the following sentence: We ___________ to Da Lat several times. It's a foggy city. Choose the best answer for the following sentence: The fine finish construction meets the_________ of citizen in my home town. Choose the best answer for the following sentence: You looked terribly tired. You really __________ to get more sleep.   Choose the best answer for the following sentence: The secretary has been busy ___________ all the afternoon. Choose the best answer for the following sentence: I was born and grew up on the ______________ of the Red River. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Unless you measure with the greatest accuracy, the door won’t fit and we’ll have trouble with it. Choose the best answer for the following sentence: The famous architect, Frank Lloyd Wright, ____________.  Choose a word that has different stress pattern: temperature                     photograph                  information                  consequence Choose the best answer for the following sentence: There were ___________ a thousand people there buying tickets. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My daughter has been absent from school for three days because her illness. Choose the best answer for the following sentence: Nhu: “ ___________ a website?”   Cuong: “No, this is the first time”   Choose the best answer for the following sentence: Maria has spent all her life looking ___________ the sick in this hospital. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Don't ask her for the money or she won't give it to you. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Terry hasn't been to London when we went there together. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pour                     mournful                         young                   your Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: He takes risky of his life to survive the tiger from the trap. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: relax                        reason                           rouse                          besides Choose a word that has different stress pattern: routine                   tobacco                     neighbour                     experience Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Last night, before going to bed all the students watched a very interesting film. Choose the best answer for the following sentence: ____________________, botanists classify them as fruit. Choose the best answer for the following sentence: Tran Hieu Ngan was the first Vietnamese athlete ____________ an Olympic medal. Choose the best answer for the following sentence: ______________ contrast to classical music, pop music consists of short songs with strong beat and simple tunes.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: switch                    while                         since                     ring Choose the best answer for the following sentence: An action movie is a film in which a lot of dangerous and __________ things happen.   Choose a word that has different stress pattern: volunteer                    participate                     Vietnamese                  introduce Choose the best answer for the following sentence: The students are busy _____________ their assignments. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  wonderful                woman                  something                 month Choose one sentence that has the same meaning to the root one: "Can you do me a favour? " Choose a word that has different stress pattern: tradition                         especial                         imagine                      classical Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mr Bridges is by far the richest man I know. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: strengthen                         throughout                          clothing                       think Choose the best answer for the following sentence: If I were you, ____________  phone and tell her you're going to be late.   Choose the best answer for the following sentence: Trees and shrubs _____________ an important part in preserving land because their roots bind the soil and retain water.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.966
Thành viên mới nhất bui-thi-viet-trinh-fpl-hn
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.