Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 2
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 60' - Đề kiểm tra 60' Tiếng Anh 10 - Đề số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 60 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: shall / forget / dreadful / life / my / I / never / day / in / that //. Choose the best answer for the following sentence: Air conditioner is used to keep the air cool or warm ____________ it is hot or cold. Choose the best answer for the following sentence: What are you doing at 8 o'clock tomorrow? I __________ in class. Choose the best answer for the following sentence: - ___________________? - Rock-'n-'roll Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / go / camp / hill / nearby //. Choose the best answer for the following sentence: It is sport that helps us live _____________.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hillary Clinton's father / successful businessman/ the textile industry / her mother / homemaker // Choose the best answer for the following sentence: I cannot pack all my clothes in ___________ I bought a jumbo-bag. Choose a word that has different stress pattern: request                          airline                         audience                           public Choose a word that has different stress pattern: develop                     different                            gallery                      visitor Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He's going to take your life one day. Choose the best answer for the following sentence: I ____________ when I heard my name _____________ Choose one sentence that has the same meaning to the root one: My younger brother tried to please my parents so as not to be punished. Choose a word that has different stress pattern: special                         impairment                          develop                        improvement Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: game                          gnat                        gain                     organize Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I enjoy to talk with my classmates about their future plans. Choose a word that has different stress pattern: tobacco                breakfast                     children                    several Choose a word that has different stress pattern: birthday                   party                  accept                  garden   Choose a word that has different stress pattern: event                          current                       until                          convenient Choose the best answer for the following sentence: A leg injury prevented the footballer from active ______________ in the final tournament.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cushion                      push                      full                      rude Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We expect getting a pay rise next month. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert. Choose a word that has different stress pattern: typical                   continue                   tobacco                   appointment Choose a word that has different stress pattern: follow                        complete                            release                         increase Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   time                     fit                      fine                    Friday Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: social                       centre                       city                       dance Choose the best answer for the following sentence: The USA is one of the _______________ countries in the world. There are a lot of people of many different nationalities and cultures Choose the best answer for the following sentence: She is _____________ a novelist. Choose a word that has different stress pattern: final                    football                       around                      famous Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   worry                       cottage                       love                    some  Choose the best answer for the following sentence: The state is at least ___________ England. Choose the best answer for the following sentence: Football is one of the most _____________ sports.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: boil                      soil                           croissant                      point Choose a word that has different stress pattern: biodiversity                  personality                  familiarity                  opportunity Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: campsite                           confident                           mile                        countryside Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: special                   speech                  others                    severe Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   destination               status             debate                another Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Every poor child is given some money.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   assign                 sign                  signature                   resign

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.258
Thành viên mới nhất 146853829788870
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.