Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 30' Tiếng Anh 10 - Đề số 6
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 30' - Đề kiểm tra 30' Tiếng Anh 10 - Đề số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Cotton is one of the most popular fibers used to do clothes. Choose the best answer for the following sentence: Years have gone _____________but I never forget the melodies that my grand-mother sang to lure me to sleep.   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: through                        trouble                        enough                         double Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: why / do / Tam / listening / jazz / you / enjoys / to / know //? Choose the best answer for the following sentence: I like films with ____________. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / die / 18 April, 1955 / New Jersey, the USA. He / cremate / his ashes / be scattered at a disclosed place. Choose the best answer for the following sentence: Tan: “How can I get to your house?” Hue: “Go ahead, take the first turning __________. My house is opposite to a book store”   Choose the best answer for the following sentence: At the age of ten he left the countryside ___________ this big city with an ambition of a young man.   Choose the best answer for the following sentence: I want to teach ____________ to the children in SOS village in summer. I love going by train and I can’t go by car because I got _________.    Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: always                  word                        answer                     software Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There has been six cases of the disease so far in this hospital. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The works performed by the students in our class are worth our spending more time. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Why does your teacher want you to learn dancing for? Choose the best answer for the following sentence: _____________ is land which is controlled by a particular country or ruler. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / start school / seven. Besides violin lessons / religious education / begin / study mathematics. Choose a word that has different stress pattern: machine                       believe                         advise                     image Choose the best answer for the following sentence: ____________ his inability of reading newspapers, he is used to listening to the radio for information.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The batteries /almost exhausted / empty battery symbol / appear / on the screen / the battery must / charge. Choose the best answer for the following sentence: The function of ROM in computer is to provide information that is ___________ and permanent.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.966
Thành viên mới nhất bui-thi-viet-trinh-fpl-hn
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.