Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 30' Tiếng Anh 10 - Đề số 4
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 30' - Đề kiểm tra 30' Tiếng Anh 10 - Đề số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The chart / also / say / the number / visitors / Hue / increase / sharply / this / mean / Hue / become / attractive tourist destination / recent years//. Choose the best answer for the following sentence: Have you found anywhere suitable ___________ our picnic?   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My friend is still optimistic however many difficulties she has to overcome. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   mountain                mouse                 colour                      plough Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: firing                        confirm                          require                       desire Choose a word that has different stress pattern: supermarket                        necessity                      development                         traditional Choose the best answer for the following sentence: Historical and cultural places in our country should be given appropriate ______________. Choose the best answer for the following sentence: If Americans ate fewer foods with sugar and salt, their general health ___________ better.   Choose the best answer for the following sentence: Nghia: “Where _____________ born?” Ngoc: “In Kim Lien, Nam Dan” Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sense                        music                          discuss                  serious Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   sorrow                        shop                       short                     clock Choose a word that has different stress pattern: imperial                  government                   recognize                 colorful Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: put                foot              should               communicate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: machine             achievement              charming                chamber Choose one sentence that has the same meaning as the root one: David is thought to be a good actor. Choose the best answer for the following sentence: I really don’t like ____________ up early on Sundays. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: meal / weeks / we / a / for / haven't  / good / three / had //. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  address                       important                      master                       embarrass Choose the best answer for the following sentence: The plan was so perfect that I think my parents will let me join my classmates _________ the excursion. Choose a word that has different stress pattern: tradition               popular               example                remember

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.960
Thành viên mới nhất phuc-hoang
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.