Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 30' Tiếng Anh 10 - Đề số 3
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 30' - Đề kiểm tra 30' Tiếng Anh 10 - Đề số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: After a lot of difficulty, he ____________ to open the door.   Choose the best answer for the following sentence: Which was the first team ___________ for the final?   Choose the best answer for the following sentence: Despite ______________, they did not cancel their departure.   Choose the best answer for the following sentence: This is the _____________ of the bicycle which was stolen.   Choose the best answer for the following sentence: This box ___________ for a long time yet. Choose the best answer for the following sentence: I like to go to the countryside at weekends to enjoy the fresh air and ___________ beauty of ___________ nature. Choose a word that has different stress pattern: receive               gender                   prepare                   allow Choose a word that has different stress pattern: announce                 office                    fasten                      hobby Choose the best answer for the following sentence:  I couldn’t stop my brother ______________ drawing on my notebooks’ cover. Choose a word that has different stress pattern: contain                       event                        holiday                      instead Choose the best answer for the following sentence: My father ___________ the Internet when my mother was cooking dinner.   Choose the best answer for the following sentence: After doing the washing, she hangs up her clothes to make them ____________ . Choose the best answer for the following sentence: ____________ people go to football matches now' than twenty years ago.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The train leaves for Paris in half an hour. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: council                    couch                        couple                      counter Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / come out of / bus stop, turn right / keep walking / go over a bridge. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My teacher is used to check students’ old lessons. Choose the best answer for the following sentence: What makes a computer such a _________ device? Choose the best answer for the following sentence: Many places of ____________ beauty have beer, produced by computer.   Choose a word that has different stress pattern: symphony                    satisfy                      different                    dependent

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.490
Thành viên mới nhất que-pham
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.