Ghi nhớ bài học |
Đề kiểm tra 15' Tiếng Anh 10 - Đề số 9
Tiếng anh 10
Ngữ pháp cơ bản
Kiểm tra 15' - Đề kiểm tra 15' Tiếng Anh 10 - Đề số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: An action hero is the main ____________ in one of these films.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: This is the worst film where I have ever seen. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I had known she was sick, I would have visited her. Choose a word that has different stress pattern: climate                      become                      fauna                      number Choose the best answer for the following sentence: In my mother's __________ it is essential to eat a big breakfast. Read the following passage and choose the best answer for each blank:          Like any other universities, the Open University can give you a degree. However, you don't have to (1)__________ working to study. It can also open up a whole variety (2)____________ interest. If you have (3)__________ studied before, you will enjoy the special, new pleasure of (4)_______ your knowledge. You will make friends of (5) _____ kinds. You may also (6)______ that your qualification provides new career opportunities.          You don't actually (7)__________ to the Open University for lectures, but study at home, using television, radio and computer software. You can (8)__________ one class a month if you wish at an Open University centre. Of course, there are exams to take, as in (9)_________ university. If yo u (10)_____________ like to know more, all you have to do is complete the form below. It could be the start of a wonderful new period in your life.   1. A. stop                        B. end                          C. break                         D. leave 2. A. from                        B. of                             C. in                               D. for 3. A. ever                        B. never                       C. often                          D. always 4. A. growing                  B. changing                  C. adding                        D. increasing 5. A. all                           B.each                          C. both                           D. every 6. A. suggest                  B. find                          C. wish                           D. want 7. A. join                         B. enter                       C. arrive                          D. go 8. A. give                        B. attend                     C. learn                           D. study 9. A. any                         B. some                       C. many                          D. most 10. A. did                        B. will                           C. would                         D. can   Choose the best answer for the following sentence: Nowadays, more and more young people want to have a university _________ . Choose one sentence that has the same meaning as the root one: No bicycle against glass please! Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Picking flowers is not permitted here. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: delights                     lives                       business               roles

Thành viên đã làm bài (159)
110664978361637543434 113832855656146211263 104722135285787983414 domau78 112400346186218670688 562143340872050 102897849799905487493 1004828363040547 sontung4010 1994640817520051 dangkhoaest Hoangnguyenhuu68 100408748996783195971 196918937760150 thanh-khe 1965278360354693 tran-kieu-trinh 384642162386224 545990169074368 185439172097441 198951433976833 ha-nhiss-cools itisme vothitham 676862629359045 236336283865681 100933005999684571270 598476463849580 104303851093928914931 1911682789084251 483160278866395 111679809538646795025 419602652163606 Quyentran23 100643693383343489102 680226825708422 362412807522675 486045421761290 145695052662914 linhlinhlinh83 371006823389840 584043338649330 428375497602195 227706674463660 110867624119995490365 248483862363892 2102092583354450 2012417612376486 487418248362379 dat260502 618537141995650 433062580486818 gthrose23 784180528647007 109993546344862726205 324527981807367 215817559194972 377100326186319 linh11102016 152689155734406 1326912394141217 vietanh212000 259176508121260 110310041422868444065 126390888348038 524611794615322 158228901883720 496441814180307 113403116161527353446 105637662313635460579 110214415565357835594 athang 1926531510999642 101610751619466553150 146775896170064 353087651859790 111459159123878311000 208091633290463 799648500226775 335346556945387 126087298094383 600001870342013 110161173013495758327 170596396871770 424430335051804 192231828022591 510140799487868 117253529638016802464 573858249743760 208145906792804 1010938092418993 1836740296627195 105329939345156336060 564092580639418 752902785105362 106777453689104360096 113315371843043822783 426454641429920 101108205542148503792 101814030892816261992 633415333720113 100914641648004981953 558738527825812 312761936218028 379348439156284 2123510724632300 288135052014396 311859909398145 296973247785299 111393365051823648264 105714446049671156223 116856429220886573331 106029740345388085612 100408495542610561241 542143852783957 612568035871506 113077596571489 365349514322133 146953502608421 kimdung2706 109976702215694742018 115137641212882813520 177794216193990 304638490014369 112484419098819979721 tuyet2004 305541873557777 350009642450141 vudatwe123 105628867101524597827 Tranthanhvu Thanhthao2109 490135771403057 tuanppqq 953118688412380 115215093851209894279 2010871292527194 109295594351432602326 thaimaiyba06012004 115663572456212912565 486574845045067 101802118845661870030 108221204051523797361 107202391116002345889 1991409591133674 339806973117170 326162451241390 835334143492601 376713146258548 640051309714010 286189505342165 104081721089696889616 421447521601423 265572267307506 529631690712800 1906059959720925 102652164852284525451 110288186674243 1968446420148182
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 507.944
Thành viên mới nhất huong-tran
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.