Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 9
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                    TAM DAO NATIONAL PARK       Tam Dao National Park is a (1)______ area zone in North Vietnam. It was established in 1996, succeeding from The Conservation Forest Tam Dao, (2)_______ was formed in 1977. The park is about 85 km northwest of Hanoi.       Tam Dao National Park is based in the Tam Dao range. It (3)_________ 80 km from northwest to southeast, and (4)________ more than 20 peaks with an altitude of over 1000m. The tallest summit is Tam Dao North with an altitude of 1592 m. Three other peaks with beautiful (5)__________ are Thien Thi at 1375 m, Thach Ban at 1388 m and Phu Nghia at 1300 m.       Tam Dao town was established by French colonists (6)________ the beginning of 20th century as a peaceful resort in (7)__________ Vietnam. Several luxurious villas (8)________ for the French still remain. It is now an enclave administratively belonging to Vinh Yen city.       Seventy per cent of the area of the park is covered by natural and artificial forest. The natural forest is about 220 km2 and the human altered forest is about 30 km2.       Due to the tall mountainous range that splits the area into two parts, the national park's climatic condition is (9)________ into two areas with different rainfalls. This difference and some other factors such as the effect of human activity divide the park into some smaller climatic zones which increase the (10)_________ in the park.   1. A. protect               B. protecting                C. protected                 D. protection 2. A. which                 B. who                          C. that                         D. this 3. A. walks                 B. continues                 C. drives                      D. runs 4. A. gets                   B. has                          C. obtains                    D. bears 5.A. scenery               B.scene                       C. sight                        D. outlook 6. A. in                       B. for                           C. at                             D. by 7. A. northern            B. southern                 C. western                   D. eastern 8. A. was designed    B. be designed            C. designing                D. designed 9. A. divided               B. formed                    C. classified                  D. worked out 10. A. diversity           B. bio-diversity            C. biology                     D. ecology   Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                         HISTORY OF MUSIC          Music is found in every known culture, past and present, (1)________ wildly between times and places. Scientists now believe that modem humans emerged from Africa 160,000 years ago. Around 50,000 years ago these humans began to disperse from Africa (2)_______ all the habitable (3)__________ . Since all people of the world, including the most isolated tribal groups, have a form (4)________ music, scientists conclude that music must have been present in the ancestral population prior to the dispersal of (5)________ around the world. Consequently, music must have been in existence (6)________ at least 50,000 years and the first music must have been invented in Africa and (7)__________ evolved to become a fundamental constituent of human life.         A culture's music is (8)_________ by all other aspects of that culture, including social and economic organization and experience, climate, and access to technology. The emotions and ideas that music (9)_________ , the situations in which music is played and listened to, and the attitudes toward music players and (10)_______ all vary between regions and periods. "Music history" is the distinct subfield of musicology and history which studies music (particularly western art music) from a chronological perspective.   1. A. altering               B. varying                C. changing                D. moving 2. A. reaching             B.reach                    C. to reach                  D. reached 3. A. areas                 B. continents            C. land                        D. soil 4.A. in                        B. for                        C. of                            D. at 5. A. men                   B. humans                C. human                    D. people 6. A. in                       B. at                         C. of                            D. for 7. A. then                   B. so                        C. now                        D. finally 8. A. influence            B. to influence          C. influenced               D. influential 9. A. writes                B.speaks                  C. conveys                  D. expresses 10. A. composer        B. composers            C. components           D. composing  

Thành viên đã làm bài (4)
phuonganh123 trunghai socutlamvuon hhhhh123456789
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 323.501
Thành viên mới nhất truonguyen258
Thành viên VIP mới nhất Thanhduy1010VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.