Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                    HO CHI MINH MAUSOLEUM         The Ho Chi Minh Mausoleum is a large (1)__________ to Vietnamese independence leader Ho Chi Minh. It (2)_________ in Ba Dinh Square in Ha Noi. This is (3)________ his body is kept for people (4)_________ their respects. President Ho Chi Minh did not want a (5)__________ at all. In his will, he said he wanted to be cremated and to have his ashes (6)_________ in the hills of the north, center, and south of VietNam. He said that he liked cremation (7)___________ it was healthier than burial or a mausoleum and saved farmland. His successors did not let him (8)_________ this wish. The government (9)__________ that part of his will secret. The government also pretended that he died a day after he really did, because he really died (10)___________ Independence Day and they did not tell anyone.   1. A. memorial              B. memorable               C. memory                D. memorization 2. A. locates                 B. is located                 C. establish               D. is formed 3. A. which                   B. that                          C. where                   D. in which 4. A. to get                  B. to have                     C. to describe           D. to pay 5. A. mausoleum          B. monument                C. shrine                   D. tomb 6. A. to bury                 B. burying                     C. buried                  D. to be buried 7. A. although              B. because                    C. if                          D. when 8. A. to have                B. having                      C. have                     D. had 9. A. remained             B. retained                   C. protected              D. kept 10. A. on                      B. in                             C. at                          D. by   Read the following passage and choose the best answer for each blank:                                    HUE CITADEL CITY          Hue is the capital city of Thua Thien Hue province, Vietnam. It is well-known for its monuments and architecture. Its population (1)_________ at about 340,00 people. The city is located in (2)________ Vietnam on the banks of Huong River. It is about 700 km (3)_______ of the national capital of Hanoi and about 1100 km north of Ho Chi Minh City.         Hue Citadel is perhaps best known for its (4)_________ monuments, which have earned it a place in the UNESCO's World Heritage Sites. The seat of the Nguyen emperors was in the Citadel, (5)_________ occupies a large, walled (6)________ on the north side of the river. (7)_________ the citadel was a forbidden city where only the concubines, emperors, and those close enough to them were granted access. Today, little of the forbidden city remains, though reconstruction efforts are (8)______ progress to maintain it as a tourist attraction as a view of the history of Hue.       Roughly along the Perfume River from Hue lie many other monuments, including the tombs of several emperors such as Minh Mang, Khai Dinh, Tu Duc, and (9)________ . Also notable is the Thien Mu Pagoda, located not far from the city centre along the river, the largest pagoda in Hue and chosen (10)________ the official symbol of the city. The Hue Museum of Royal Fine Arts on 3 Le Truc Street also maintains a collection of various artifacts from the city.   1. A. stands                B. sits                  C. lies                D. occupies 2. A. middle                B. centre              C. central           D. centric 3. A. south                 B. north                C. east               D. west 4. A. history               B. historic             C. historical         D. historian 5. A. that                   B. who                  C. which              D. whom 6. A. region                B. land                 C. hectare           D. area 7. A. Inside                B. Outside            C. Beside            D. Besides 8. A. on                      B. in                     C. at                   D. by 9. A. another              B. other               C. the other        D. others 10. A. like                   B. alike                 C. as                   D. for

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 324.163
Thành viên mới nhất DoVanPhong2003
Thành viên VIP mới nhất Thanhduy1010VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.