Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:                                               BILL GATES         Bill Gates is a very important person in the computer industry. He has been chief executive officer of Microsoft Corporation for several years. He is also the richest person in the United States. How did he do it?        He learned a lot from his parents. While Bill was going to school, his fathe went to college, got a degree, and became a successful lawyer. From this, Bill learned that you have to work hard if you want something. His mother was a very busy teacher, but she also enjoyed going to parties. From this, he learned something else. If you work hard and play hard, you have to make a schedule.       When Bill was young, he spent a lot of time alone. While most of his friends were playing, Bill read all of the World Book Encyclopedia and finished it when he was 8 years old. Bill’s childhood was not all work; however, he used to play sports — swimming, water skiing, tennis. He was very serious about sport. He loved winnin and hated losing. He thought that every home was going to have a computer, and even computer would need software — his software. He said, “I’m going to make my first million dollars on software by the time I’m 25”. And he did!   1. What lessons did Bill learn from his father? A. Work hard           B. Go to college              C. Get a degree              D. Be a lawyer 2. What lessons did he learn from his mother? A. Be a teacher                           B. Be busy C. Make a schedule                    D. Go to the parties 3. Which book did Bill read when he was young? A. All of the book about Encyclopedia B. All of the world book C. The whole of World Book Encyclopedia D. The whole Encyclopedia 4. How serious was he about sports? A. Hates losing                              B. Loves winning C. Plays three sports                    D. Hates losing and loves winning 5. How did he earn his money? A. Sells computer to very home.                       B. Sells software to every home. C. Makes million when 25 years old.                D. Playing sports.   Read the passage below and choose one correct answer for each question:                                                 THE OCEAN          Approximately 71% of the Earth's surface (an area of some 361 million square kilometers) is covered by ocean, a continuous body of water that is customarily divided into several principal oceans and smaller seas. Though generally recognized as several 'separate' oceans, these waters comprise one global, interconnected body of salt water often referred to as the World Ocean or global ocean. The major oceanic divisions are defined in part by the continents, various archipelagos, and other criteria: these divisions are (in descending order of size) the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean (which is sometimes subsumed as the southern portions of the Pacific, Atlantic, and Indian Oceans), and the Arctic Ocean (which is sometimes considered a sea of the Atlantic). The Pacific and Atlantic may be further subdivided by the equator into northerly and southerly portions. Smaller regions of the oceans are called seas, gulfs, bays and other names. There are also some smaller bodies of saltwater that are on land and not interconnected with the World Ocean, such as the Aral Sea, and the Great Salt Lake — though they may be referred to as "sea"', they are actually salt lakes. There are five oceans of the world: the Pacific Ocean the largest and deepest ocean of the world, the Atlantic Ocean the second largest and deepest ocean of the world, the Indian Ocean, the Southern Ocean, and the Arctic Ocean the smallest and shallowest ocean of the world. Some vocabulary: archipelagos: quần đảo                                                                                                       criteria: các tiêu chí                                                                                                 subsume: xếp vào, gộp vào   1. The word 'separate'  in the sentence 2 mostly means ____________? A. alone               B. apart                  C. different                     D. lonely 2. All of the following are criteria to divide the World Ocean except _________ . A. continent               B. archipelagos             C. size                 D. saltiness 3. It can be inferred from the passage that the seas are _____________ the oceans. A. different from          B. smaller than            C. as large as              D. saltier than 4. Which is the largest and deepest ocean of the world? A. Pacific Ocean                       B. Atlantic Ocean C. Indian Ocean                      D. Arctic Ocean 5. Which is the smallest and shallowest ocean of the world? A. Pacific Ocean                       B. Atlantic Ocean C. Indian Ocean                      D. Arctic Ocean

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 323.502
Thành viên mới nhất datmainad
Thành viên VIP mới nhất Thanhduy1010VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.