Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 2
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 2/2
Nếu là thành viên VIP: 1/2
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:                              THE LADY WHO LIVES ON A PLANE       Joanne Ussery, 54, from Mississippi is a big favourite with her two grandsons because she lives on a jet plane. Her home is a Boeing 727, so a visit to grandma is very special.       Joanne’s front door is at the top of the plane’s steps, but you don’t need a ticket or a passport when you visit. There are three bedrooms, a living room, a modem kitchen, and a luxury bathroom. The bathroom is in the cockpit, with the bath under the windows. Next to this is Joanne’s bedroom in the first class section of the plane. There’s still the living room with four emergency exist doors, which she opens on summer evenings. On the walls there’s a photo of the plane flying for Continental Airlines from Florida to the Caribbean. There are also four toilets, all with No Smoking signs.       "The plane is 27 years old and it’s the best home in the world," says Joanne. "It has all the things you want in a home: a telephone, air conditioning, a cooker, a washing machine, even a dish washer. It is always warm, even in winter, and it is very big, 42 meters long”.   1. How old is Joanne? A. 27             B. 42                C. 54                D. 72 2. Who does she live with? A. her grandsons            B. her children                 C. her friends                   D. alone 3. How many grandsons does she have? A. two           B. three          C. four               D. five 4. Which company did the plane fly for? A. Mississippi Airlines                       B. Continental Airlines C. Florida Airlines                             D. Caribbean Airlines 5. How many rooms are there in Joanne’s home? A. four                 B. six                     C. eight                D. ten   Read the passage below and choose one correct answer for each question:                                            CAPTAIN COOK       James Cook was bom on October 27, 1728 in Marton, (near modem Middlesborough), Yorkshire, Britain. Cook commanded three voyages of discovery for Great Britain, and sailed around the world twice. He was the first British ship commander to circumnavigate the globe in a lone ship. Cook was also the first British commander to prevent the outbreak of scurvy by regulating his crew’s diet. He is considered one of the world’s greatest explorers.       Cook was an apprentice to a shipping company at age 15, and joined the British Navy in 1755 at the age of 27. In 1768, the British Admiralty appointed Cook, then a Lieutenant, to lead a scientific expedition that would sail to the island of Tahiti in the south Pacific to establish an astronomical observatory. He set out on August 12, 1768 in His Majesty’s Bark Endeavour, arriving in Tahiti on April 13, 1769. On June 3, 1769, Cook successfully measured the time it took Venus to transit the sun, and by doing so obtained data that would help scientists to accurately determine the size of the solar system. Vocabulary: circumnavigate: đi vòng quanh thế giới bằng đường biển                      lone: thuyền độc mộc                                                                                                                                      apprentice: nhận học việc   1. Where was James Cook bom? A. Middlesborrough            B. Tahiti            C. South Pacific              D. Yorkshire 2. How many times did Cook go on a voyage around Britain? A. Once              B. Twice          C. Three times                 D.Fifteen 3 When was Cook an apprentice to a shipping company? A. In 1743         B. In 1755       C. In 1768                        D. In 1769 4. Where did Cook work in 1768? A. In Britain      B. In Tahiti       C. On Venus                      D. On the Sun 5 What could Cook measure to help scientists determine the size of solar system? A. The time Venus transited the Sun.          B. The time Venus took. c. The size of solar system.                         D. The data of the Sun.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 321.888
Thành viên mới nhất duchuy201
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.