Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                  MUSIC AND DRAMA PRODUCTIONS IN BRITISH SCHOOLS       Music and Drama Productions are (1)_________ activities in British schools. Music and choir presentations are organized (2)________ the year for all year groups. An annual House Music Competition is hotly contested in the Senior School. Students are encouraged (3)______ their own music, individually and in groups. A growing (4)_______ of pupils learn a musical (5)________, either within the Music curriculum (6)_________ otherwise. A comprehensive system of after school musical instrumental tuition is established for pupils (7)_________ are interested. Choirs and band groups meet during lunch hours and after school.        Drama is a popular and fast-developing area, both within the curriculum (8)_______ outside it. There are at least two large scale drama productions each year, one by the Class 5 pupils and (9)_________ by students in the Senior School.        These productions involve large numbers of students and staff on stage and behind the scenes. Other smaller theatrical presentations are staged as part of evening events, House Competitions or in assemblies.        These above (10)________ really attract almost British students. They also make British school life more interesting and comfortable.   1. A. ordinary               B. usual                C. common                    D. everyday 2. A. in                         B. for                     C. at                             D. throughout 3. A. to make               B. to do                 C. to ha                        D. to operate 4. A. amount                B. number             C. plenty                       D. sum 5. A. equipment           B. facility                C. instrument               D. appliance 6.A. and                       B. nor                    C. to                             D. or 7. A. who                     B. which                C. whom                       D. that 8. A. nor                       B. and                   C. to                             D. or 9. A. other                    B. others              C. the other                  D. the others 10. A. activities             B. actions             C. acts                          D. actings  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.001
Thành viên mới nhất nguyen-thanh-thuy
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.