Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:            August 29th 2006 is a day I shall never forget. On that day I stared (1)_______ in the face. Our flight was due to leave at 10.30 am that day, and arrived at the airport with (2)________ time to spare. We started boarding at 10.00. Most of us were holiday makers and there (3)_______ a lot of laughing and joking going on. It was raining slightly, but (4)________ was good, and the plane took off on time. The cabin staff were just beginning to bring round the (5)_________ goods when the plane began to shake. At first we thought we had just hit bad weather. We were told to sit down and to fasten our seal belts. Then suddenly, the front of the plane seemed to (6)_________ and we realized we are speeding towards the ground. People screamed in (7)______ . Strangers joined hands and prayed. We thought we had only minutes to live. Then, just when we had (8)________ all hope, we felt the plane level out, and slowly we began to gain height. A few minutes later, the pilot announced that everything was now (9)________ control, and we all began to clap and cheer hysterically. Twenty minutes (10)_______ we landed safely. It was the most frightening experience of my life.   1. A. die                   B. dead                       C. death                    D. deaden 2. A. many               B. plenty of                  C. a lot                      D. number of 3. A. was                 B. had                          C. were                     D. has been 4. A. view                B. look                          C. sight                     D. visibility 5. A. duty-free         B. free-duty                  C. freedom-duty        D. duty-freedom 6. A. chop                B. dip                            C. down                    D.reduce 7. A. danger            B. risk                            C. afraid                    D. panic 8. A. given up          B. given back                 C. brought up           D. brought back 9. A. of                     B. with                           C. under                   D. below 10. A. after               B. later                          C. behind                  D. then

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 323.505
Thành viên mới nhất loi-nguyen
Thành viên VIP mới nhất Thanhduy1010VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.