Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 3 - Bài số 4
Số câu hỏi: 60
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 48/60
Nếu là thành viên VIP: 36/60
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Is __________ Phu Bai Airport near ___________ center of Hue?   Choose the best answer for the following sentence: Can you bring the washing in if it _________?   Choose the best answer for the following sentence: It is impossible _________ water with oil. Choose the best answer for the following sentence: Mai: ''What is the play for the theatre, television or radio?” Hung: “__________” Choose the best answer for the following sentence: Playing tennis one hour a day is ____________ . Choose the best answer for the following sentence: A computer is a _____________ typewriter which allows you to type and print any kind of document.   Choose the best answer for the following sentence: They are making a new film in __________ Hawaiian Islands which are in ___________ middle of __________ Pacific Ocean. Choose the best answer for the following sentence: - ________________ attended the performance by the Beatles on August 15, 1965? - About 60,000 fans.   Choose the best answer for the following sentence: In spite ____________ of , the woman tries to climb the mountain very often.   Choose the best answer for the following sentence: He was late yesterday and he said that it ____________ him two hours to get to school because of traffic jam.   Choose the best answer for the following sentence: We hoped that Robert would agree to help us, but he has ___________ to. Choose the best answer for the following sentence: Minh: "____________ do you have Math?" Thuy: "Three times a week". Choose the best answer for the following sentence: Let’s go out for some coffee, it __________ any more.   Choose the best answer for the following sentence: Na: "People use bricks to build houses now, what about in the past?” Grandma: “They used straw and ” Choose the best answer for the following sentence: In my mother's __________ it is essential to eat a big breakfast. Choose the best answer for the following sentence: Investors ____________ South Korea high among Asian nations. Choose the best answer for the following sentence: The audience did not stop cheering __________________. Choose the best answer for the following sentence: Minh: ''What does not belong to mass media?''  Van: “________” Choose the best answer for the following sentence: Can you help me find the man __________ saved the girl?   Choose the best answer for the following sentence: With these outstanding pictures he was voted to be the best ___________ of the year. Choose the best answer for the following sentence: He ____________ ever goes to bed before midnight.   Choose the best answer for the following sentence: Computers allow us to exchange information ___________ a very fast rate.   Choose the best answer for the following sentence: The beautiful ship of my ____________ made a good landfall. Choose the best answer for the following sentence: She will be coming tonight, ____________ I do not know exactly when. Choose the best answer for the following sentence: Look! Someone ___________ the coffee on the keyboard. Choose the best answer for the following sentence: When he ___________ home he turned on the radio. Choose the best answer for the following sentence: Mike was ____________ of the twins Choose the best answer for the following sentence: Many important _____________ sites were destroyed when the city was bombed.   Choose the best answer for the following sentence: Thao: "How do people call the way of getting information through ears?” Bich: “It must be ______________” Choose the best answer for the following sentence: Lan: “What are the main materials for high buildings nowadays?” Hung: ''_________, cement, and glass” Choose the best answer for the following sentence: While making the performance, he always considers ____________ . Choose the best answer for the following sentence: That piece of melody is based ___________ electric guitars. Choose the best answer for the following sentence: The first day they met each other was a ____________ day. Choose the best answer for the following sentence: Can you play any ___________ instrument?   Choose the best answer for the following sentence: Linh suggested __________ to a holiday camp.   Choose the best answer for the following sentence: After a long and hard time __________ in the office, she allows her to have one hour having bath. Choose the best answer for the following sentence: This child need special education because he is less _______________.   Choose the best answer for the following sentence: Ngoc is playing computer games. This is the third time he __________ computer games this week.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ is a kind of music, emerging in the early 1900s, usually with a strong beat and simple tunes, created with electrical or electronic equip¬ment and easy to listen to and remember.   Choose the best answer for the following sentence: I _______________ Literature, I have to re-sit it next term. Choose the best answer for the following sentence: By the time the boss returned, _______________. Choose the best answer for the following sentence: After doing the washing, she hangs up her clothes to make them ____________ . Choose the best answer for the following sentence: Virus may attack your computer ___________ you click the mouse to a strange websites Choose the best answer for the following sentence: The teacher as well as her students ____________ stuck in the lift but they were all safe after the police came. Choose the best answer for the following sentence: Scientists have discovered a close ____________ between smoking and several diseases. Choose the best answer for the following sentence: Hau: “I’ve lost all my books”. Hung: “_______________ I find it, I will bring it to you”. Choose the best answer for the following sentence: Thanks _____________ the development of technology, farmers in Vietnam have changed their fanning methods to using machines on their farms.   Choose the best answer for the following sentence: I ____________ any homework since my teacher ____________ ill.   Choose the best answer for the following sentence: You really _________ stop smoking, you know. It's bad for you.   Choose the best answer for the following sentence: If we want to ____________ up with them, we'd better hurry.   Choose the best answer for the following sentence: Mr. Lam goes to work on foot once a week. It means he _____________ walks to work. Choose the best answer for the following sentence: She ____________ in Vietnam, but now she lives in Australia with her husband. Choose the best answer for the following sentence: My parents couldn’t give us any help in building the house for our little dogs. We did it __________ our own.   Choose the best answer for the following sentence: He wants to know about my sister’s martial status so he asked her: "_____________ ?" Choose the best answer for the following sentence: Investors _____________ South Korea one of the highest among Asian nations.   Choose the best answer for the following sentence: The summer is coming, it is better if we have one more __________ for our living room.   Choose the best answer for the following sentence: I’m pleased to hear that you ___________ to spend your holiday with my family this year.   Choose the best answer for the following sentence: The government ____________ much more help for disabled people than they do now. Choose the best answer for the following sentence: __________ North Sea separates ___________ British Isles from ___________ Norway and Denmark. Choose the best answer for the following sentence: He used to smoke ______________ a day.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.049
Thành viên mới nhất ladomauxanh
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.