Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 9
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Most action movies are _____________ and have too much violence. Choose the best answer for the following sentence: The brothers are so alike I cannot ____________ one from the other.   Choose the best answer for the following sentence: I ___________ a meeting with my group at 10.a.m. tomorrow.   Choose the best answer for the following sentence: __________ Orknev Islands are in the north of __________ Scotland.   Choose the best answer for the following sentence: The people who are dumb cannot ___________.   Choose the best answer for the following sentence: I lost too much money betting at the races last time, so you won't _____________ me to go again.   Choose the best answer for the following sentence: If man were less greedy, more animal species could avoid ___________   Choose the best answer for the following sentence: Aristotle came _________ Greece.   Choose the best answer for the following sentence: Lan: “Which subject do you like most?” / Thang: “ Technology” Choose the best answer for the following sentence: She said that she could not help you because she _____________ too much to do.   Choose the best answer for the following sentence: She left the room quietly ______________ the baby.   Choose the best answer for the following sentence: __________ 2002 World Cup was held in two ___________ Asian countries, Japan and Korea. Choose the best answer for the following sentence: Air conditioner is used to keep the air cool or warm ____________ it is hot or cold. Choose the best answer for the following sentence: Minh: ''May I talk to Mai please?” Le: “She is not __________ the phone, it’s her mother” Choose the best answer for the following sentence: Those _________ in industrial zones have to suffer a lot of pollution.   Choose the best answer for the following sentence: Many football fans consider Pélé ___________ all-time best soccer player. Choose the best answer for the following sentence: How can the farmers ______good crops? Choose the best answer for the following sentence: All of those ___________ in favour of the motion, raise your hands. Choose the best answer for the following sentence: Computer ____________ are pictures and drawings produced by computer.   Choose the best answer for the following sentence: VTV 1 is one of Vietnam national channels which is ___________ charge ___________ delivering information to the public. Choose the best answer for the following sentence: A / an _____________ is a prize, for example a gold cup, which is given to the winner of a competition or race. Choose the best answer for the following sentence: We planted the tree in the middle of the garden ___________________. Choose the best answer for the following sentence: The house is on fire! Let’s call the ____________ . Choose the best answer for the following sentence: There’s ___________ for you to run, the train has already left the station. Choose the best answer for the following sentence: Do you want to go shopping with me? I _________ to the supper market. Choose the best answer for the following sentence:  I couldn’t stop my brother ______________ drawing on my notebooks’ cover. Choose the best answer for the following sentence: We are enjoying our holiday. We _________ a nice room in the hotel.   Choose the best answer for the following sentence: ____________ of the fact that she could not get the certification after her graduation she was employed. Choose the best answer for the following sentence: Ngoc: “What is your timetable this year?" Thuy: “ _______________.” Choose the best answer for the following sentence: There are a lot of information _____________ the Internet, the matter is which one would you choose to read and to believe. Choose the best answer for the following sentence: Most of the children come from large and poor families, which ____________ them from having proper schooling. Choose the best answer for the following sentence: The students in my class spend their break time to __________ about the new coming English teacher. Choose the best answer for the following sentence: Their house is close ____________ Thien Mu pagoda. Choose the best answer for the following sentence: My brother’s new hobby is ______________ foreign coins. Choose the best answer for the following sentence: Water: "What would you like to drink, beer _____________ wine?” Choose the best answer for the following sentence: Who is _________ main character in “The Adventures of Tom Sawyer” written by Mark Twain? Choose the best answer for the following sentence: They grew up on ____________ island in ____________  Pacific.   Choose the best answer for the following sentence: The greatest English scientist Issac Newton, _________ theory of gravitation is well-known throughout the world, was bom in Woolthorpe village, Cambridge, Britain. Choose the best answer for the following sentence: Her parents were very worried _____________ she was out so late that night. Choose the best answer for the following sentence: Henry ___________ a rich man today if he had been more careful in the past.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.048
Thành viên mới nhất ngocmailbt
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.