Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 8
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Quoc Hoc High School, __________ we are studying, is a famous school in Vietnam. Choose the best answer for the following sentence: Auld Lang Syne is a popular song which is often sung _____________ New Year’s Eve in Britain.   Choose the best answer for the following sentence: Hoang: "I walked very slowly because the path was only as wide as my two boots. I wanted to have a rest but there was no where to sit" Binh: "You really _______________ " Choose the best answer for the following sentence: By cutting down trees we _____________ the natural habitat of birds and animals.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ Mr. Le was rich, he wasn’t a happy man in all his life. Choose the best answer for the following sentence: - ____________ when you are listening to that tune? - Marvelous.   Choose the best answer for the following sentence: Ngoc: “What do we call the program which provides us with information about the weather?” Lam: “It’s ___________” Choose the best answer for the following sentence: I cannot understand why Vinh __________ that he was jealous of me!   Choose the best answer for the following sentence: There ______________ traffic in my city nowadays. Choose the best answer for the following sentence: The new bridge has been built ____________ the river near my village. Choose the best answer for the following sentence: The stadium _____________ last year can contain at least 20 thousand people.   Choose the best answer for the following sentence: It is important for him to success in his career. He is ____________ man. Choose the best answer for the following sentence: We cannot practice playing football this afternoon because we have a lot of homework ____________.     Choose the best answer for the following sentence: ___________ porpoises and dolphins, whales are mammals.   Choose the best answer for the following sentence: I knew him _____________ I was a child.   Choose the best answer for the following sentence: A fund has been set up to give ______________ to the town’s cultural sites. Choose the best answer for the following sentence: - ______________? - A crazy fan called Mark Chapman.   Choose the best answer for the following sentence: Is it just me or ____________ telling the truth about our Math lessons? Choose the best answer for the following sentence: There is a growing tendency ____________ money more highly than quality of life.   Choose the best answer for the following sentence: A new hospital ____________ in the area lately. Choose the best answer for the following sentence: The fine finish construction meets the_________ of citizen in my home town. Choose the best answer for the following sentence: I'll show you around the city when you _____________ to visit me.   Choose the best answer for the following sentence: There has been an accident on the motorway, ___________ long delays.   Choose the best answer for the following sentence: It’s very difficult for her to ____________ her mother-in-law very well. Choose the best answer for the following sentence: How long is it __________ you last watched a show games on VTV3? Choose the best answer for the following sentence: The play is ___________. We are all ____________ to see it.   Choose the best answer for the following sentence: Ben knows much more about ____________ Pacific Rim than I do.   Choose the best answer for the following sentence: How long have you known them? __________. Choose the best answer for the following sentence: Football is always popular ___________ most people, young and old alike.   Choose the best answer for the following sentence: Those physicists are working at Bristol University, which is __________ the west of England.   Choose the best answer for the following sentence: The landscape is famous ____________ its bleakness.   Choose the best answer for the following sentence: Neither the director nor his assistant ____________ yet. Choose the best answer for the following sentence: The famous jazz musician, Duke Ellington, was a ____________, arranger, and pianist. He wrote music and played it himself.   Choose the best answer for the following sentence: The ___________ has gone to Africa to film a wildlife documentary.   Choose the best answer for the following sentence: Tom has a lot of homework __________ this weekend. Choose the best answer for the following sentence: Located in Florida, the city of St. Augustine is the ____________ city in the United States.   Choose the best answer for the following sentence: If you can draw something, you can ____________ it move on the cinema screen.   Choose the best answer for the following sentence: ___________ we change our farming methods if the government introduces new good ones?   Choose the best answer for the following sentence: _____________ is a kind of popular music developed in the 1950s which has a strong beat and is played on electrical instruments.   Choose the best answer for the following sentence: He moved to London to live then he got used to __________ on the left.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 325.848
Thành viên mới nhất 151546936018807
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.