Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Tell me the ____________ for your absence yesterday.   Choose the best answer for the following sentence: An action hero is the main ____________ in one of these films.   Choose the best answer for the following sentence: A mouse is a hand - held control that lets you point to and selects items on the ___________.   Choose the best answer for the following sentence: Tuan: “How modern are your school classrooms?” “They are ______________ ” Choose the best answer for the following sentence: The price makes it ______________ good value. Choose the best answer for the following sentence: The from _____________ the first round will go into the quarter final.   Choose the best answer for the following sentence: What time is the flight ______________ to arrive? Choose the best answer for the following sentence: _____________ August 2008, the 29th Olympic Games took place in China. Choose the best answer for the following sentence: ______________ is a game played by two teams of eleven players, where each team tries to win by kicking a ball into the other team’s goal.   Choose the best answer for the following sentence: Do you know ______________ ? Choose the best answer for the following sentence: The only autobiography ever published by a member of Japan’s ______________ family, Princess Chichibu, was The Silver Drum.   Choose the best answer for the following sentence: Hoang: “How do you like your new teachers?” Linh: " _______________ ". Choose the best answer for the following sentence: My mother __________ watching a film at home to going to the cinema.   Choose the best answer for the following sentence: A clock in computer can help ____________. Choose the best answer for the following sentence: People are more aware _________ the importance of music in treating mental illness.   Choose the best answer for the following sentence: The old farmer said that their life ____________ so much thanks to the knowledge their children home.   Choose the best answer for the following sentence: TV is a bit expensive; we should buy a radio because it is ____________.   Many people lost their homes in the Earthquake. The government is trying to establish more shelters to care for __________. Choose the best answer for the following sentence: - ________________?  - She is slim and tall with beautiful eyes.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ is a type of popular music with a strong rhythm in which the words are spoken, not sung.   Choose the best answer for the following sentence: The _____________ of pop music is because of its strong beat and simple tunes which is easy to remember.   Choose the best answer for the following sentence: The country has been in a very poor ____________ state ever since the decline of its two major industries.   Choose the best answer for the following sentence: Walking and golf increased in ____________ during the 1980s.   Choose the best answer for the following sentence: The function of ROM in computer is to provide information that is ___________ and permanent.   Choose the best answer for the following sentence: Nhi: "Do you hate your History teacher?" Nhung: "____________ . I love her very much, she really impressed me". Choose the best answer for the following sentence: We’d rather stay home than _________ on a picnic in such weather.   Choose the best answer for the following sentence: He is out of work so it is impossible for them to make ____________ meet.   Choose the best answer for the following sentence: This is the _____________ of the bicycle which was stolen.   Choose the best answer for the following sentence: His school results always make his parents proud _____________ him.   Choose the best answer for the following sentence: We've run out of milk. Oh, have we? I __________ and get some.   Choose the best answer for the following sentence: He school was very ___________ of the result he got in Olympia competition. Choose the best answer for the following sentence: My father has bought me an __________ computer.   Choose the best answer for the following sentence: This an economical ______________. It consumes less ink than the one I am using.   Choose the best answer for the following sentence: Can you show me _________ I can put my umbrella? Choose the best answer for the following sentence: Would you like ______________ something to eat? Choose the best answer for the following sentence: I and my close friend are not in the same school now but we write ___________ regularly. Choose the best answer for the following sentence: My parents may not want to let me stay a night ____________ home. Choose the best answer for the following sentence: We should do something to prevent the damage _____________ by poachers to wild animals.   Choose the best answer for the following sentence: A / an _______________ is a holiday during which you travel on a ship or boat and visit a number of places. Choose the best answer for the following sentence: Computer can add, subtract, multiply and divide, which was called as __________ machine.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 325.675
Thành viên mới nhất 465012237623657
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.