Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: They decided to have a picnic ___________ the pour raining.   Choose the best answer for the following sentence: Thanh: "I didn’t enjoy the show last night" Linh: "No, and ____________"   Choose the best answer for the following sentence: We are attempting to ___________ a close relationship with the neighbouring countries.   Choose the best answer for the following sentence: We want to go our to see what we have learnt in our __________ lessons. Choose the best answer for the following sentence: The climb was ____________ because of the bad weather. Choose the best answer for the following sentence: Dung’s family is living in the city but she wanted to know why her parents _________ to move there to live”   Choose the best answer for the following sentence: The house is _____________ at the corner of a busy street. Choose the best answer for the following sentence: My full name is Nguyen Thi Thuy Mai. Nguyen is my _____________ . Choose the best answer for the following sentence: London has ______________ the rest of the country.   Choose the best answer for the following sentence: I'd like to live in a country ____________ there is plenty of snow in winter.   Choose the best answer for the following sentence: Football is one of the most _____________ sports.   Choose the best answer for the following sentence: Sen: “Is it true that printing ____________ by the Chinese?” Bao: “Quite right” Choose the best answer for the following sentence: There is now growing ____________ for their safety. Choose the best answer for the following sentence: I have searched ___________ for the book but I cannot find it.   Choose the best answer for the following sentence: Teacher: "____________ do you go to school without homework?" Son: “I was ill and had to see the doctor yesterday.” Choose the best answer for the following sentence: I was late for school this morning because my alarm clock didn’t _____________. Choose the best answer for the following sentence: You will not succeed ___________ working harder. Choose the best answer for the following sentence: He asked me __________. Choose the best answer for the following sentence: Another word for fasten is ______________. Choose the best answer for the following sentence: Our school offers an ________________ program of social events.   Choose the best answer for the following sentence: He likes to give ________________ that he is very popular and has lots of friends. Choose the best answer for the following sentence: What does the abbreviation FIFA stand ____________?   Choose the best answer for the following sentence: She works very hard all day and _____________ . Choose the best answer for the following sentence: She did the work _________ her own.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ is a kind of music which is transmitted orally and has unknown composers.   Choose the best answer for the following sentence: The USA is one of the _______________ countries in the world. There are a lot of people of many different nationalities and cultures Choose the best answer for the following sentence: __________ she is worried about is her daughter's study result. Choose the best answer for the following sentence: She is _____________ a novelist. Choose the best answer for the following sentence: Films can help us get acquainted __________ foreign peoples and cultures. Choose the best answer for the following sentence: The streets become more and more ______ with thousands of cars running up and downs. Choose the best answer for the following sentence: It was ____________________ I had expected.   Choose the best answer for the following sentence: ___________ do you prefer, Chemistry or Physics? Choose the best answer for the following sentence: Don't __________ with him while he’s working.   Choose the best answer for the following sentence: The water company will have to ____________ off water supplies while repairs to the pipes are carried out.   Choose the best answer for the following sentence: Hanh: “What are you going to do this afternoon?” Dung: “After lunch, I ___________ friend of mine. We are going shopping. Would you like to come along?”   Choose the best answer for the following sentence: He decided to go ______________________.    Choose the best answer for the following sentence: Nhung: "Where is our final __________?” / Ha: “We’ll stop our journey in Nha   Choose the best answer for the following sentence: The __________ in the room was so stuffy I could hardly breathe.   Choose the best answer for the following sentence: After 6 years studying at Hanoi Medical University, she _________ a flying colors degree. Choose the best answer for the following sentence: Since its ___________ appearance, motion picture has soon become one of ___________ most popular forms of entertainment all over ___________ world.              

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 320.589
Thành viên mới nhất soyyyyyyy
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.