Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Be careful! The bus ____________ near. Choose the best answer for the following sentence: She had nice __________ after a week at the beach.   Choose the best answer for the following sentence: The hotel is in a lovely ____________ overlooking the lake. Choose the best answer for the following sentence: It’s my hobby to ______________ my favourite bike to school every morning. Choose the best answer for the following sentence: Mark Twain had a lifelong _____________ with the sea and with steam boats.   Choose the best answer for the following sentence: Ii that the company ______________? Choose the best answer for the following sentence: Since its _____________ in the early 1900s, pop music has been popular with a great variety of people.   Choose the best answer for the following sentence: As long as they _________ stay for more than a few days, they can sleep at my flat. Choose the best answer for the following sentence: I like to go to the countryside at weekends to enjoy the fresh air and ___________ beauty of ___________ nature. Choose the best answer for the following sentence: They intend to set up some _____________ discotheques for those who do not smoke.   Choose the best answer for the following sentence:  Many young people prefer rock ___________ classical music.   Choose the best answer for the following sentence: Trees and shrubs _____________ an important part in preserving land because their roots bind the soil and retain water.   Choose the best answer for the following sentence: The old building of Thang Loi company has been pulled down and a green park ___________ there instead.   Choose the best answer for the following sentence: Tu: “What’s your duty this week?” Vinh: “I am in charge _____________ the library” Choose the best answer for the following sentence: Last weekend on our picnic to the countryside, we hired our bicycles _________.   Choose the best answer for the following sentence: She had no ____________ of selling the clock - it had belonged to her grandfather. Choose the best answer for the following sentence: Tell me about your plan, Lan. What ____________ this Saturday evening? Choose the best answer for the following sentence: ___________ is a film made using characters and images which are drawn rather than real, and which is usually amusing. Choose the best answer for the following sentence: Because of the bad weather, we have ___________. Choose the best answer for the following sentence: He is quite ____________ with his present job, a film editor.   Choose the best answer for the following sentence: These old houses are going to be _________ soon. Choose the best answer for the following sentence: The pagoda was built ___________ the shape of a lotus. Choose the best answer for the following sentence: - ___________ did the pianist quit his career? - Due to a serious injury on his finger. Choose the best answer for the following sentence: My son is __________ my daughter. Choose the best answer for the following sentence: - ___________________? - Rock-'n-'roll Choose the best answer for the following sentence: I have just __________ my bike ____________. Look, it is very clean now. Choose the best answer for the following sentence: There is plenty __________before a trip. Choose the best answer for the following sentence: Can you please tell me how to play a musical instrument ______________?   Choose the best answer for the following sentence: It is not easy for me _____________ playing tennis.   Choose the best answer for the following sentence: Tu: “Shall I do it now?” Tan: “I’d rather you ____________ it tomorrow”   Choose the best answer for the following sentence: ____________ is the programmer performed by computers.   Choose the best answer for the following sentence: Good friends are the people who share your ___________ and happiness. Choose the best answer for the following sentence: It is ____________ for us to reach home before lunchtime.    Choose the best answer for the following sentence: The publishers expect that the new biography of Simon will be bought by people _______ in Latin American history. Choose the best answer for the following sentence: ______________ known to only a few, his reputation among them is very great. Choose the best answer for the following sentence: Where's your father? He _________ in his office. Choose the best answer for the following sentence: My friend said that it was an ____________ film but I found it ____________ to see.   Choose the best answer for the following sentence: When I got home from classes, I found the door ___________.   Choose the best answer for the following sentence: If I were you, ____________ phone and tell her you're going to be late.   Choose the best answer for the following sentence: I usually avoid _________ to parties because I have trouble __________ people's names.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.143
Thành viên mới nhất Nikkiup2u3
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.