Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 4
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Hard Scrabble has the highest concentration of undereducated Americans, 59 percent _____________ its 2 million residents never completed high school.   Choose the best answer for the following sentence: All of my friends ____________ for the same job. Choose the best answer for the following sentence: I like films with ____________. Choose the best answer for the following sentence: There are _________________.   Choose the best answer for the following sentence: What _____________ happen if she refuses our invitation?   Choose the best answer for the following sentence: I find the times of English meals very strange - I'm not used ___________ dinner at 6 pm.   Choose the best answer for the following sentence: ______________ , your new school is the best of all. Choose the best answer for the following sentence: The price of gold has increased _______________ it was last year.   Choose the best answer for the following sentence: All foreign language learners ____________ the advanced ones need practice.   Choose the best answer for the following sentence: Part of ____________ New York City is situated on ____________ Long Island. Choose the best answer for the following sentence: It’s essential to ____________ the environment.   Choose the best answer for the following sentence: We have to hurry. The train ____________ in five minutes. will leave              left                    will be leaving                would leave Choose the best answer for the following sentence: The man ___________ I had seen before wasn't at the party.   Choose the best answer for the following sentence: The fruits of the tropics are _________________. Choose the best answer for the following sentence: The player was eliminated ___________ the competition because he used drug.   Choose the best answer for the following sentence: We ___________ to Da Lat several times. It's a foggy city. Choose the best answer for the following sentence: If you want to have a pet you must be ready to ___________ care of it for several years.   Choose the best answer for the following sentence: He showed us the house __________ he was born. Choose the best answer for the following sentence: John Lennon ____________ by one of his fans, Mark Chapman from Hawaii.   Choose the best answer for the following sentence: Nga: “What’s the matter with you?” Hang: “My parents want ___________ but I want to join the trip”   Choose the best answer for the following sentence: __________ if you take the map with you.    Choose the best answer for the following sentence: In some modern systems, information _________ in optical disks Choose the best answer for the following sentence: Thao: “How long are you going to study this subject?”  Hang: “_____________ ” Choose the best answer for the following sentence: The CPU consists of two other ____________ sub-units: The Control Unit (CU) and the Arithmetic-Logical Unit (ALU) Choose the best answer for the following sentence: Red river __________ Hanoi and Gia Lam by the two bridges Chuong Duong and Long Bien. Choose the best answer for the following sentence: Some of the CD _____________ are of bad quality. Choose the best answer for the following sentence: What’s your ____________ activity in your free time? Choose the best answer for the following sentence: The epidemic was so ____________ that the competition had to be cancelled. Choose the best answer for the following sentence: The flood destroyed all their crops but they believe that they would _____________ their life next year. Choose the best answer for the following sentence: What a ___________ piece of music she is playing!   Choose the best answer for the following sentence: We sat at the table until all the food _________. Choose the best answer for the following sentence: The problem of violence on screen is ____________, so many people who are ____________ with it are very ___________.    Choose the best answer for the following sentence: Elvis Presley was well-known _________ the '' King of Rock-' n'- Roll''. Choose the best answer for the following sentence: I’m very _____________ of all the support you have given me.   Choose the best answer for the following sentence: Mike felt ______________ because he failed the exam. Choose the best answer for the following sentence: I was born in ___________ south of Vietnam. Choose the best answer for the following sentence: ______________ contrast to classical music, pop music consists of short songs with strong beat and simple tunes.   Choose the best answer for the following sentence: When ____________________ sport? Choose the best answer for the following sentence: When I was young, I received some ____________ training from my father. Choose the best answer for the following sentence: Greater spending on education is expected to lead a large increase ___________ the number of students.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.135
Thành viên mới nhất KhangDz20
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.