Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: She has a very big house in __________ Salt Lake City is __________ capital of Utah.   Choose the best answer for the following sentence: The house is ________ need of a thorough clean.   Choose the best answer for the following sentence: You can relax with computer games or by listening to __________ music. Choose the best answer for the following sentence: I'll give your regards to her __________ I meet her tomorrow.   Choose the best answer for the following sentence: _______________ the Beatles first appeared on TV.   Choose the best answer for the following sentence: When she ________ her mistake, she apologised.   Choose the best answer for the following sentence: It does not seem to matter that the immigrants _____________ 52 per cent of the population.   Choose the best answer for the following sentence: Music is an ___________ of sound that are played on instruments or sung.   Choose the best answer for the following sentence: Paris lies ___________ the river Seine.   Choose the best answer for the following sentence: Because it had not rained for several months, there was a ___________ of water.   Choose the best answer for the following sentence: Internet brings us too much information ____________ it makes us passive for we don't have to think much. Choose the best answer for the following sentence: It was not until ____________ Luthier Yuri Landman built the Moodswinger, a 12 string overtone guitar.   Choose the best answer for the following sentence: By the time I leave the city, I _____________ here for twenty years. Choose the best answer for the following sentence: Computer __________ have a set of 101 keys that are divided into letters typewriter keys, function keys, a numeric keypad and cursor keys.   Choose the best answer for the following sentence: He didn’t know what ___________ around him when he was sleeping. Choose the best answer for the following sentence: It is important to protect landscapes _____________ the harmful effects of envi-ronmental population.   Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Tom, you didn’t remember closing the windows when you left the classroom yesterday. Choose the best answer for the following sentence: I __________ in Hanoi for more than a year, but so far I __________ time to visit West lake.   Choose the best answer for the following sentence: We could not work ____________ these bad conditions any longer.   Choose the best answer for the following sentence: On the opening ceremony of this editorial office, the editor in chief __________ that the  first prints would be free to all the citizen in the city. Choose the best answer for the following sentence: In a sport tournament, the best team or athlete is found by a process of ____________.   Choose the best answer for the following sentence: The footballer _____________ the ball from the middle of the field and still managed to score.   Choose the best answer for the following sentence: We cannot compare this kind of music ___________ another kind because each has its own features.   Choose the best answer for the following sentence: Hung: "Which one do you prefer, going to the cinema or the cafe?” Thu: "___________________. " Choose the best answer for the following sentence: You may borrow my bike __________ you are careful with it. Choose the best answer for the following sentence: It was the house ____________ my father bought 2 years ago. Choose the best answer for the following sentence: _____________, he still went on working.   Choose the best answer for the following sentence: By the end of this month, we __________ the training course. Choose the best answer for the following sentence: Please be quiet while the teacher ___________ the lesson. Choose the best answer for the following sentence: People say that providing personal information to many websites is _____________.   Choose the best answer for the following sentence: When I ______________ to visit him, he ________________ to work. Choose the best answer for the following sentence: Linh: “What does your brother study?” Toan: “____________ studies” Choose the best answer for the following sentence: Before you moved to teach here, where ____________ ? Choose the best answer for the following sentence: I am ______________ you here.   Choose the best answer for the following sentence: I think love movies are not good _________ children.   Choose the best answer for the following sentence: The director is ___________ English but his wife is ____________ Swede. Choose the best answer for the following sentence: - ________________ from here to Hawaii? - I do not know exactly, but it takes three hours if you go by plane. Choose the best answer for the following sentence: The Internet will make it easier __________ English.   Choose the best answer for the following sentence: The reason ______________ he left was that he felt lonely. Choose the best answer for the following sentence: I was beginning to feel alarm, but kept it to myself _______________________.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.131
Thành viên mới nhất dieptu
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.