Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: I can’t recall _____________ that old movie, but may be I did some years ago. Choose the best answer for the following sentence: With its ____________ climate, the country attracts both winter and summer sports enthusiasts.  Choose the best answer for the following sentence: Computers are used to process information which is called _____________. Choose the best answer for the following sentence: The children were __________ into small groups to discuss the problems of the disabled.   Choose the best answer for the following sentence: It was the most beautiful beach that _____________ . Choose the best answer for the following sentence: __________ playing professional basketball, she also enjoys tennis.   Choose the best answer for the following sentence: We've ____________ of time to catch the train so there's no need to rush. Choose the best answer for the following sentence: I really don’t like ____________ up early on Sundays. Choose the best answer for the following sentence: Nguyet: “I have never read Dickens”. Thu: “________________ ” Choose the best answer for the following sentence: If we were consistent in our attitudes to risk from chemicals, there would be very few _____________ we would be allowed to eat. Choose the best answer for the following sentence: Garbage ____________ into the river to prevent water pollution.   Choose the best answer for the following sentence: They have _______________ significant amounts of time and energy in making this project the success.   Choose the best answer for the following sentence: We import a large number of cars and motorbikes __________ Japan.   Choose the best answer for the following sentence: He _________ in hospital for a week so far. Choose the best answer for the following sentence: Ann's mother __________ when she came home late. Choose the best answer for the following sentence: William Shakespeare is considered the most ___________ playwright in English Literature. Choose the best answer for the following sentence: _____________ is a race in which people have to jump over a number of upright frames.   Choose the best answer for the following sentence: After a lot of difficulty, he ____________ to open the door.   Choose the best answer for the following sentence: It is often very difficult for _______________ to find jobs. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We saw him opening the door and go into the house. Choose the best answer for the following sentence: How long do you think this bad weather will __________? Choose the best answer for the following sentence: I wish you ___________ her why we didn’t do our homework. Choose the best answer for the following sentence: Mrs. Nga: “Why does the principle want to see you?” Mrs. Thanh: “She complains ___________ me about my class'' Choose the best answer for the following sentence: The _____________ was so clear and loud enough for all passengers to hear. Choose the best answer for the following sentence: The government’s economic policies have led us into _____________ recession for years.   Choose the best answer for the following sentence: As a consequence of expansionism by some European countries, many ____________ cultures suffer from being invaded.   Choose the best answer for the following sentence: When I was at secondary school, I ______________ games with my neighbor. Choose the best answer for the following sentence: ____________ a game in which two teams use their hands to hit a large ball backwards and forwards over a high net without allowing the ball to touch the ground. Choose the best answer for the following sentence: Chinh: “What is the similarity between Internet and newspaper?” Nam: ''The information is ___________”   Choose the best answer for the following sentence: The __________ is the space into which the players try to get the ball in order to score a point for their team.   Choose the best answer for the following sentence: She _________ her children do their homework before going out. Choose the best answer for the following sentence: Can you tell me ___________ ? Choose the best answer for the following sentence: You really can't _____________ a thing that a woman says! Choose the best answer for the following sentence: London has always been a ________________ city which is full of people from many different countries and cultures.   Choose the best answer for the following sentence: The name of the film was on the ____________ of my tongue but I couldn’t speak it out. Choose the best answer for the following sentence: Long: "What should I do when I want to change another channel?” Nhat: ''Just ___________ the numbers on this remote control” Choose the best answer for the following sentence: Son: “Our garage is small, it needs to be widen” Father: “Yes, we’ll __________ it next month”   Choose the best answer for the following sentence: The firm’s directors chose Emma ______________ the new production manager.   Choose the best answer for the following sentence: The first term is coming to _____________ and my school is going ___________ some days off. Choose the best answer for the following sentence: Be careful, this road is _________.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 325.675
Thành viên mới nhất 465012237623657
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.