Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Tonight’s program focuses _____________ the way that homelessness affects the young.   Choose the best answer for the following sentence: Jim passed his driving test, ____________ surprised everybody. Choose the best answer for the following sentence: Long: “Three new hotels _____________ in our city so far.” Thai: “What a good new!” Choose the best answer for the following sentence: Los Angeles and San Francisco are ____________ on the West Coast. Choose the best answer for the following sentence: Minh: “What are you doing?” Tuan: “I am writing a letter ______________ complaint to Hong Ha company” Choose the best answer for the following sentence: Minh: “What lessons do you have on Monday?” Hang: “_________________ ” Choose the best answer for the following sentence: Hoa: “I am very tired of my homework” Hue: “ _____________”   Choose the best answer for the following sentence: I cannot pack all my clothes in ___________ I bought a jumbo-bag. Choose the best answer for the following sentence: How long did ___________ Nguyen Dynasty last?   Choose the best answer for the following sentence: Newspapers vary greatly in their ___________ to the government. Choose the best answer for the following sentence: I ____________ a bath every morning. It is my habit. Choose the best answer for the following sentence: I love living in my house because its ____________ provide a lot of fresh air. Choose the best answer for the following sentence: ___________ is a film made by photographing a series of changing drawings.   Choose the best answer for the following sentence: I ___________ to bed until I ____________ my homework. Choose the best answer for the following sentence: She lived entirely by ___________ values, in a world of poetry and imagination.   Choose the best answer for the following sentence: The population ____________ Canada is approximately 31.5 million. Choose the best answer for the following sentence: Do you often get your bike _______________ ? Choose the best answer for the following sentence: Mai is interested ____________ taking an art course. Choose the best answer for the following sentence: Nghia: “Where _____________ born?” Ngoc: “In Kim Lien, Nam Dan” Choose the best answer for the following sentence: We have something interesting _________________. Choose the best answer for the following sentence: Hai: “Do you know him?” Thuy: “He is the one ____________ saved this little girl in the accident". Choose the best answer for the following sentence: Before filming, the crew has to make _______________ preparations.   Choose the best answer for the following sentence: My great ___________ in life is carrying out experiments on physics. Choose the best answer for the following sentence: Albert Einstein was the scientist who _____________ the theory of relativity. Choose the best answer for the following sentence: Phong Nha _________ has been declared World Natural Culture Heritage.   Choose the best answer for the following sentence: Kim said that ____________. Choose the best answer for the following sentence:  An architect is a person __________ profession is planning or designing of buildings.   Choose the best answer for the following sentence: Ha: “May I have my dictionary back?” Le: “I remember ____________ you last week” Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Because of coming into the office on weekends. Mr Smith never gets enough work done. Choose the best answer for the following sentence: ____________ his inability of reading newspapers, he is used to listening to the radio for information.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.131
Thành viên mới nhất dieptu
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.