Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The teacher _________ them that she was going to hold a English-speaking club.   Choose the best answer for the following sentence: John Lennon’s “Imagine” ____________ the anthem of peace-lovers all over the world.   Choose the best answer for the following sentence: What an awful day it’s been, _______________ ? Choose the best answer for the following sentence: England has to win tonight’s _____________ match to go through to the next round of the competition.   Choose the best answer for the following sentence: I have rode 50 kilometers. I _____________ am now. Choose the best answer for the following sentence: In football, basketball, or hockey, a ____________ is a player whose usual posi-tion is in the opponents’ half of the field, and whose usual job is to attack or score goals.   Choose the best answer for the following sentence: I can't talk now. I ____________ the dinner. Choose the best answer for the following sentence: They decided to build a new shopping mall here; my village __________ remains its quiet. Choose the best answer for the following sentence: Van: “Is this my new bike, father?” Father: “Yes, what _____________?” Choose the best answer for the following sentence: I am used to having my motorbike _____________ twice a week. Choose the best answer for the following sentence: Can you come next weekend? Sorry, we'd love to, but we _____________ to the countryside to visit our relatives.   Choose the best answer for the following sentence: - ____________ the pop band stay in our city? - About one week.   Choose the best answer for the following sentence: The cost of the hotel room doesn't usually _____________ the price of breakfast.   Choose the best answer for the following sentence: Nhu: “ ___________ a website?”   Cuong: “No, this is the first time”   Choose the best answer for the following sentence: The basic job of computer is the ____________ of information   Choose the best answer for the following sentence: I don't wat to ________ you about my bad habits, it’s too bad. Choose the best answer for the following sentence: You’d better avoid ____________ in rush hour to save time and petrol. Choose the best answer for the following sentence: The state is at least ___________ England. Choose the best answer for the following sentence: Asia and Africa are the two biggest _____________.   Choose the best answer for the following sentence: The development of sustainable rural economies is based on ______________, such as minerals and forests. Choose the best answer for the following sentence: In Britain, everyone _________ to do PE (Physical education) and RE (Religious Education). Choose the best answer for the following sentence: He'll never manage to ___________ to that website on Saturday night. It’s too busy. Choose the best answer for the following sentence: Do you know where the _____________ director of the theatre is?   Choose the best answer for the following sentence: Which is ___________, films or plays?   Choose the best answer for the following sentence: Bob _____________ eating a whole bag of chocolate chip cookies before lunch. Choose the best answer for the following sentence: This exercise is very difficult but I’ll try my best ___________ it. Choose the best answer for the following sentence: The house is conveniently ___________ about a mile from the shopping centre.   Choose the best answer for the following sentence: You looked terribly tired. You really __________ to get more sleep.   Choose the best answer for the following sentence: Do your parents permit you ____________ at night after 10 p.m? Choose the best answer for the following sentence: An action movie is a film in which a lot of dangerous and __________ things happen.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 325.844
Thành viên mới nhất 102022936726501065699
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.