Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The grass look as if it __________ cut for years.   Choose the best answer for the following sentence: Most children in special classes in SOS village are mentally __________.   Choose the best answer for the following sentence: Culture and historical places need ______________ carefully.   Choose the best answer for the following sentence: Nga: "What are you anxious __________” Huong: “getting my parents’ permission''   Choose the best answer for the following sentence:  Hang: "What is soap opera?'' Hao: “They are ___________”   Choose the best answer for the following sentence: _____________ is the process of producing food, fiber and other products by the cultivation of certain plants and the raising of domesticated animals.   Choose the best answer for the following sentence: Minh: “How long ____________ to finish this essay?” Hoa: “About 3 days” Choose the best answer for the following sentence: Which was the first team ___________ for the final?   Choose the best answer for the following sentence: Hue is famous for its ____________ spots.   Choose the best answer for the following sentence: That’s the first time you used a computer to read book, _________?   Choose the best answer for the following sentence: There can be no ____________ between two friends.   Choose the best answer for the following sentence: If we continue to ____________ the world's resources at this rate, there will soon be none left.   Choose the best answer for the following sentence: Hanh: ''What do use this cotton cloth ____________?'' / Dung: ''To cover the vase overther'' Choose the best answer for the following sentence: The meeting between the leaders of the two countries took place in a warm _________. Choose the best answer for the following sentence: At last he could go ____________ sailing in ___________ Gulf of ___________ Finland.   Choose the best answer for the following sentence: The washing machine was out of __________ so they couldn’t wash any more clothes.   Choose the best answer for the following sentence: I want to teach ____________ to the children in SOS village in summer. Choose the best answer for the following sentence: _________________ the fire bridge found us, the house had been ruined. Choose the best answer for the following sentence: Nga: “What programmer should I watch when I want to study Math, Literature or other subjects?” Thuy: “_________ is very good for that”   Choose the best answer for the following sentence: An artist’s _____________ is their way of using their brush to put paint on a canvas and the effect that this has in the picture.   Choose the best answer for the following sentence: It was not until I began to learn how to play the guitar ______________________.   Choose the best answer for the following sentence: It’s my mother’s hobby ____________ at weekends. Choose the best answer for the following sentence: Lan: “ ____________ is it to your house?” Bao: “15 minutes by bike” Choose the best answer for the following sentence: I am bored up with watching ___________ films all ____________ time.   Choose the best answer for the following sentence: __________ films are produced by recording images from the world with _________ cameras.   Choose the best answer for the following sentence: He ____________ the horse when it suddenly ___________ . Choose the best answer for the following sentence: At present the school cannot _________ to buy all the computers it needed.   Choose the best answer for the following sentence: Mr. Pike is saving money _______________________ when he retires next year. Choose the best answer for the following sentence: TV and Internet make us aware ________ our global responsibilities. Choose the best answer for the following sentence: As he was a child, he was very much an outsider. He never participated ____________ any games other children played.  

Thành viên đã làm bài (1)
thuong123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 322.002
Thành viên mới nhất 213854436245482
Thành viên VIP mới nhất 112486584366027744927VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.