Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: We looked everywhere but the intruder was nowhere ___________. Choose the best answer for the following sentence: Hoai: ''How rich is your uncle?'' / Thu: ''He possesses all __________ you have seen'' Choose the best answer for the following sentence: A football game is divided ___________ two halves. Each is forty-five minutes long.   Choose the best answer for the following sentence: Mai: “Did you revise our Geography lessons?” Tuan: “No, I ____________ it.” Choose the best answer for the following sentence: Rap music is becoming more and more _____________ among teenagers.   Choose the best answer for the following sentence: We used to live in a flat _________ a comer shop near Nghia Do park.   Choose the best answer for the following sentence: At last she could not succeeded ___________ acting, which made the director very angry.   Choose the best answer for the following sentence: Because I had a headache I suggested we leave the lesson another day.   Choose the best answer for the following sentence: What's your __________ subject at school? Choose the best answer for the following sentence: One of the factors that makes that movie star popular is her ___________ face. Choose the best answer for the following sentence: The area ____________ New York to the south of Houston Street is known as Soho. Choose the best answer for the following sentence: Although ________________, most people now prefer to rent or buy in the neighborhood.   Choose the best answer for the following sentence: Ly: “I’m very happy to have a talk to you today.” Thao: “_______________ ” Choose the best answer for the following sentence: Last year I traveled to Quang Binh, after a meal in restaurant, I asked the waiter for the _________ but he didn’t return after an hour! Choose the best answer for the following sentence: The newspaper report contained ___________ important information. Choose the best answer for the following sentence: ________________ repeated assurances that the product is safe, many people have stopped buying it.   Choose the best answer for the following sentence: Teacher: “You think that you came without __________ ?” Nam: “I’m sorry because I didn’t ask for your permission” Choose the best answer for the following sentence: Japan is one of the most developed in ________________ in Asia. Choose the best answer for the following sentence: We had __________ boat tour on ___________ Perfume River when we were in Hue.   Choose the best answer for the following sentence: We are going on a ___________ to Vung Tau next week.   Choose the best answer for the following sentence: This is the noisiest Rolls Royce I __________. Choose the best answer for the following sentence: My parents do not allow me to stay the night away _________ home. Choose the best answer for the following sentence: It gets ____________ to understand what is going on. Choose the best answer for the following sentence: Lemons are ____________ grapefruits. Choose the best answer for the following sentence: The coins are ____________ to be over a thousand years old. Choose the best answer for the following sentence: If I were you, ____________  phone and tell her you're going to be late.   Choose the best answer for the following sentence: Thuy: ''Where is Nhan now?” Nga: “She __________ to the shop to get a newspaper” Choose the best answer for the following sentence: He failed the exam to university last year. Since then he ______________ very hard the next entrance examination.   Choose the best answer for the following sentence: After a long time running around the lake, she stopped ____________ a rest. Choose the best answer for the following sentence: One of the qualities for true ____________ is constancy.

Thành viên đã làm bài (2)
thuong123 Lechau
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.019
Thành viên mới nhất 146393033109206
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.