Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The sea ______________ the sun’s warmth longer than the land   Choose the best answer for the following sentence: As soon as he ____________ dinner he will take his daughter out. Choose the best answer for the following sentence: If I ____________ the chance, I would have trained to be a doctor.   Choose the best answer for the following sentence: Thao: “Do you have plans for weekend?” Nga: “Yes. I ___________ my classmates on the excursion to Cuc Phuong forest. Choose the best answer for the following sentence: The shop assistant was ____________ helpful, but she felt he could have given her more advice.   Choose the best answer for the following sentence: My sister is an expert on wildlife and its _________. Choose the best answer for the following sentence: I have lived near the railway for so long now that I've grown ___________ to the noise of the trains.   Choose the best answer for the following sentence: In ___________, the journey ought to take three hours, but in practice it usually takes four because of road repair.   Choose the best answer for the following sentence: Bring ______________ you can - the more, the better. Choose the best answer for the following sentence: Does jazz hold any _____________ for you?   Choose the best answer for the following sentence: - _______________? - It is for John because tomorrow is his birthday.   Choose the best answer for the following sentence: Hai: “Don’t forget to phone me!” Nhung: “I’ll phone ___________ I arrive” Choose the best answer for the following sentence: My mother asked me to buy three ____________ of flowers on the way home.   Choose the best answer for the following sentence: What ___________ when I saw you yesterday?   Choose the best answer for the following sentence: _________ film industry has changed dramatically because of the progress of _________ science and _________ technology.   Choose the best answer for the following sentence: My car crushed into a tree this morning. I’ll _____________ . Choose the best answer for the following sentence: His parents died when he was a child so his uncle and aunt ______________ . Choose the best answer for the following sentence: They have lived here since their daughter ______________ this high school. Choose the best answer for the following sentence: Jane had gone to the supermarket ______________ she got home. Choose the best answer for the following sentence: I stopped ____________ my book and went to bed at 10.p.m because I have test on Math today. Choose the best answer for the following sentence: __________ conservation, all the resources necessary for life would be damaged, wasted, or destroyed.   Choose the best answer for the following sentence: Tam: “What’s your _____________?” Lee: "I hope to become a surgeon” Choose the best answer for the following sentence: In sport, an ________________ is a game which decides which team or player is to go through to the next stage of a particular competition. Choose the best answer for the following sentence: The dentist encouraged my sister __________ more careful when she brushes her teeth. Choose the best answer for the following sentence: Being _________ to have failed the exam, she started to sob.   Choose the best answer for the following sentence: Instruction should be given ____________________.   Choose the best answer for the following sentence: The agency from _________ we bought our tickets is bankrupt.   Choose the best answer for the following sentence: Tuan: “There’s a football match on VTV3 at 11 o’clock tonight, will you watch it?” Minh: “It’s Manchester United vs. Chelsea. Of course, I ________ it”   Choose the best answer for the following sentence: The commander gave an ____________ talk to his men. Choose the best answer for the following sentence: The film concerns a young man who had the ____________ view that the war was not ______________.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 326.131
Thành viên mới nhất dieptu
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.