Ghi nhớ bài học |

Unit 16: HISTORICAL PLACES

 

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

banyan (n)

 /ˈbænjən/

 

 

cây đa

 = banyan tree

bombardment (n)

/bɒmˈbɑːdmənt/

 

sự ném bom

The city came under heavy bombardment.

categorise (v)

/ˈkætəɡəraɪz/

 

phân loại

Participants were categorized according to age.

chamber (n)

/ˈtʃeɪmbə(r)/

 

 

phòng lớn

The members left the council chamber.

citadel (n)

/ˈsɪtədəl/

 

thành lũy

After the Mongol invasion of 1241, a citadel was built on the hills opposite the city.

Confucian (a)

/kənˈfjuːʃən/

 

(thuộc) nhà nho

 

Confucius (n)

 

 

Khổng Tử

 

engrave (v)

/ɪnˈɡreɪv/

 

khắc, trạm trổ

 The silver cup was engraved with his name.

flourish (v)

/ˈflʌrɪʃ/

 

phát triển

Few businesses are flourishing in the present economic climate.

heritage (n)

/ˈherɪtɪdʒ/

 

 

di sản

The building is part of our national heritage.

legend (n)

/ˈledʒənd/

 

truyền thuyết

Legend has it that the lake was formed by the tears of a god.

mausoleum (n)

/ˌmɔːsəˈliːəm/

 

lăng, lăng tẩm

the royal mausoleum

memorialize (v)

/məˈmɔːriəlaɪz/

 

tôn vinh, tưởng nhớ

 

merchant (n)

/ˈmɜːtʃənt/

 

nhà buôn, thương gia

Venice was once a city of rich merchants.

scholar (n)

/ˈskɒlə(r)/

 

học giả

He was the most distinguished scholar in his field.

stele (n)

/’sti:li/

 

bia

 

tile-roofed (a)

 /taɪl ruːft/

 

lợp ngói

 

vessel (n)

/ˈvesl/

 

thuyền lớn, tàu lớn

ocean-going vessels

 

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

 A.  PRONUNCIATION   :  /ʃ/ vs /ʒ/

 

/ʃ/

/ʒ/

     flourish /ˈflʌrɪʃ/

     television /ˈtelɪvɪʒn/

      ship /ʃɪp/

     Asia /ˈeɪʒə/

      machine /məˈʃiːn/

     illusion /ɪˈluːʒn/

      special  /ˈspeʃl/

     pleasure /ˈpleʒə(r)/

      English  /ˈɪŋɡlɪʃ/

      measure /ˈmeʒə(r)/

 

B. GRAMMAR:    Comparatives and superlatives

 

1. Cấu trúc so sánh hơn

Ta sử dụng So sánh hơn của tính từ (Comparative adjectives ) để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người (hoặc vật) khác. Khác với so sánh ngang bằng, tính từ trong câu so sánh hơn sẽ được chia làm hai loại là tính từ dài và tính từ ngắn, trong đó:

 •   Tính từ ngắn là những tính từ có 1 âm tiết. Ex: tall, high, big,…
 •   Tính từ dài là những tính từ có từ 2 âm tiết trở lên. Ex: expensive, intelligent,…

Tuy nhiên, sẽ có những loại tính từ đặc biệt khác sẽ được nói rõ hơn trong phần 4 của bài học này.

Cấu trúc của câu so sánh hơn:

Đối với tính từ ngắn: S + to be + adj + er + than + S2

Đối với tính từ dài: S + to be + more + adj + than + S2

Ex:

 •   China is bigger than India 

Trung Hoa to lớn hơn Ấn Độ

 •   Gold is more valuable than silver.

Vàng có giá trị hơn bạc

 

2. Cấu trúc so sánh nhất

Ta sử dụng So sánh nhất (Superlative adjectives) để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm .

Đối với tính từ ngắn: S + V + the + adj + est

Đối với tính từ dài: S + V + the most + adj

Ex:

 •   Russia is the biggest country. Nga là đất nước lớn nhất [trên thế giới]
 •   Platium is the most valuable metal. Platium là kim loại có giá trị nhất [trong số các kim 

 

3. Cách sử dụng tính từ trong câu so sánh hơn và so sánh hơn nhất

   3.1. Câu so sánh với tính từ ngắn theo nguyên tắc

Các bạn hãy đọc bảng sau và rút ra nhận xét về cách thêm er cho so sánh hơn và est cho so sánh hơn nhất của tính từ ngắn nhé!

Thêm er/est

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Tính từ kết thúc bởi 1 phụ âm hoăc e

Old

Nice

Older

Nicer

The oldest

The nicest

Tính từ kết thúc vởi 1 nguyên âm + 1 phụ âm

Big

Bigger

The biggest

Tính từ kết thúc bởi y

Happy

Happier

The happiest

 

  3.2. Câu so sánh với tính từ ngắn không theo nguyên tắc

 

Với một số tính từ sau, dạng so sánh của chúng khác với các tính từ khác.

Tính từ

So sánh hơn

So sánh nhất

Good

Better

The  best

Bad

Worse

The  worst

Far

Farther/further

The farthest/ the furthest

Much/ many

More

The most

Little

Less

The least

Old  

Older/ elder

The oldest/ the eldest

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.301
Thành viên mới nhất letankhanh
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

 • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
 • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
 • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
 • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
 • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
 • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
 • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
 • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
 • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.