Ghi nhớ bài học |

Unit 14: THE WORLD CUP

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

ambassador (n)

/æmˈbæsədə(r)/

 

đại sứ

The best ambassadors for the sport are the players.

champion (n)

/ˈtʃæmpiən/

 

nhà vô địch, quán quân

the world basketball champions

championship (n)

/ˈtʃæmpiənʃɪp/

 

giải vô địch chức vô địch

He won a silver medal at the European Championships.

committee (n)

/kəˈmɪti/

 

ủy ban

The committee has/have decided to close the restaurant.

compete (v)

/kəmˈpiːt/

 

đua tài, cạnh tranh

We can't compete with them on price.

competition (n)

/ˌkɒmpəˈtɪʃn/

 

 

cuộc thi đấu/sự cạnh tranh

We won the contract in the face of stiff competition.

defeat (v)

 /dɪˈfiːt/

 

 

đánh thắng, vượt qua

He defeated the champion in three sets.

event (n)

/ɪˈvent/

 

sự kiện

In the light of later events the decision was proved right.

globe (n)

/ɡləʊb/

 

quả địa cầu

tourists from every corner of the globe

goal - scorer (n)

/ɡəʊlˈskɔːrə(r)/

 

người ghi bàn

 

hero (n)

/ˈhɪərəʊ/

 

anh hùng

The Olympic team were given a hero's welcome on their return home.

host (n)

/həʊst/

 

chủ nhà

Ian, our host, introduced us to the other guests.

postpone (v)

/pəˈspəʊn/

 

hoãn lại

 The game has already been postponed three times.

professtional (a)

/prəˈfeʃənl/

 

chuyên nghiệp

If it's a legal matter you need to seek professional advice.

elimination games (n)

/ɪˌlɪmɪˈneɪʃn ɡeɪmz/

 

các trận đấu vòng loại

 

runner-up (n)

/ˌrʌnər ˈʌp/

 

 

người về đứng thứ hai, á quân

They finished runners-up behind Sweden.

score (n)

/skɔː(r)/

 

tỉ số

 

title (n)

/ˈtaɪtl/

 

danh hiệu (vô địch)

His poems were published under the title of ‘Love and Reason’.

tournament (n)

/ˈtʊənəmənt/

 

 

vòng (giải thi đấu)

a golf/ squash/ tennis, etc. tournament

trophy (n)

 /ˈtrəʊfi/

 

cúp, chiến lợi phẩm

He won a trophy after the competition

victory (n)

 /ˈvɪktəri/

 

sự chiến thắng

She is confident of victory in Saturday's final.

volunteer (n)

/ˌvɒlənˈtɪə(r)/

 

người tình nguyện

Schools need volunteers to help children to read.

 

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

A. PRONUNCIATION   :   /g/ vs /k/

 

/g/

/k/

     game /ɡeɪm/

     commitee /kəˈmɪti/

     again /əˈɡen/              

     compete /kəmˈpiːt/

     goal /ɡəʊl/

     kick /kɪk/

     gate  /ɡeɪt/

     koala /kəʊˈɑːlə/

     goose /ɡuːs/

     commit /kəˈmɪt/

 

B. GRAMMAR:    

 

I. Will vs. be going to

    Will (sẽ) diễn tả một quyết định đưa ra lúc nói, ở thời điểm nói

                  Ex:    A: It’s very cold

                           B: I’ll close the windows.

    Be going to (sắp) diễn tả một dự định được tính từ trước

                  Ex:  A: Why are you turning on the TV?

                         B: I’m going to watch the news.

II.  Will: making predictions (đưa ra phỏng đoán)

                  Ex: You are working very hard. I am sure you will pass this exam easily.

III.  Will: making offers (đưa ra đề nghị)        

                  Ex: A: I want to buy this book but I don’t have enough money.

                       B: I’ll lend you some.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.250
Thành viên mới nhất minhphuong2004pc
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.