Ghi nhớ bài học |

Unit 13: FILMS AND CINEMA

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

action film (n)

/ˈækʃnfɪlm/

 

phim hành động

Let's stay in and watch an action film.

audience (n)

/ˈɔːdiəns/

 

khán giả, cử tọa

The audience was/were clapping for 10 minutes.

cartoon film (n)

/kɑːˈtuːn fɪlm/

 

phim hoạt hình

All children love watching cartoon film

character (n)

/ˈkærəktə(r)/

 

 

nhân vật

The book gives a fascinating insight into Mrs Obama's character.

cinema (n)

 /ˈsɪnəmə/

 

rạp chiếu phim, điện ảnh

I used to go to the cinema every week.

detective film (n)

/dɪˈtektɪvfɪlm/

 

phim trinh thám

 

disaster (n)

 /dɪˈzɑːstə(r)/

 

thảm họa, tai họa

Thousands died in the disaster.

discover (v)

/dɪˈskʌvə(r)/

 

phát hiện, tìm ra

Cook is credited with discovering Hawaii.

horror film (n)

/ˈhɒrə(r)fɪlm/

 

phim kinh dị

I think horror films are very scary

liner (n)

/ˈlaɪnə(r)/

 

tàu thủy

He got a job on a luxury cruise liner.

love story film (n)

/lʌv ˈstɔːri fɪlm/

 

phim tâm lý tình cảm

I don’t want to watch Korea’ love story films

motion (n)

/ˈməʊʃn/

 

động, sự vận động

The swaying motion of the ship was making me feel seasick.

movement (n)

/ˈmuːvmənt/

 

chuyển động

She observed the gentle movement of his chest as he breathed.

science fiction film (n)

/ˈsaɪəns ˈfɪkʃn fɪlm/

 

phim khoa học viễn tưởng

I love America’ science fiction films

 

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

 A.  PRONUNCIATION:      /f/ vs /v/

 

/f/

/v/

     fiction  /ˈfɪkʃn/

     van /væn/

     film  /fɪlm/

     vine /vaɪn/

     form  /fɔːm/

     view  /vjuː/

     fan  /fæn/

     vote /vəʊt/

     enough /ɪˈnʌf/

    leave  /liːv/

 

B.  GRAMMAR

 

   I. Adjectives of attitude

 

QUY TẮC

Noun (Something) => V-ing ( expresses the influence of st on us)

Noun (Somebody) => V-ed (expresses our feeling)

GIẢI THÍCH QUY TẮC

- Đối với những danh từ là cái gì thì biến động từ thành tính từ bằng cách thêm đuôi “ing” để thể hiện sự ảnh hưởng của cái gì lên chúng ta

- Đối với những danh từ là ai thì biến động từ thành tính từ bằng cách thêm đuôi “ed” để thể hiện cảm xúc của mình

EXAMPLE

-  What do you think about that film ?

       It is interesting. I am interested in this film.

        (St)                     (Sb)

- Giang is worried about his math/His math make him worried

- Math is worring to him/He finds his math worrying.

CÁC TÍNH TỪ TIÊU BIỂU

excited/exciting, terrified/terrifyng, horrifed/horrifyng, bored/boring, interested/interesting, tired/tiring,...

 

 

II.            It is/ was not until .... that...

 

 

USAGE

“It is/was not until...that...” được dùng để nhấn mạnh thời gian bắt đầu một hành động, một sự kiện...

FORMS

1. It was not until + time/clause of time + that + clause (S + V2/ed)

2. It was not until + Clause (Quá khứ đơn) + that + Clause (Quá khứ đơn)

EXAMPLE

- I did not study English before 1993

   => It was not 1993 that I started studying English

- I did not know how to ride bicycle until went to high school

   => It was not until I went to high school that I knew how to ride bicycle

 

 

III.            A/an and the

 

A/an (Mạo từ không xác định) + danh từ không xác định

The (Mạo từ xác định ) + danh từ xác định

 

Example:

- Yesterday I bought a dictionary and an English book. The dictionary is expensive and the English book is cheaper.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.504
Thành viên mới nhất thich-gunny
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.