Ghi nhớ bài học |

Unit 11: NATIONAL PARKS

Phần I     TỪ MỚI

 

Word

Transcript

Audio

Meaning

Example

abandon (v)

/əˈbændən/

 

từ bỏ

People often simply abandon their pets when they go abroad.

butterfly (n)

 /ˈbʌtəflaɪ/

 

bướm

The butterfly emerged from the pupa.

contamination (n)

/kənˌtæmɪˈneɪʃn/

 

sự ô nhiễm

Environmental contamination resulting from human activities is a major health concern.

endanger (v)

/ɪnˈdeɪndʒə(r)/

 

gây nguy hiểm

The health of our children is being endangered by exhaust fumes.

ethnic minority

/ˈeθnɪk maɪˈnɒrəti/

 

dân tộc thiểu số

The main political parties have little to offer Britain’s ethnic minorities.

explore (v)

/ɪkˈsplɔː(r)/

 

thăm dò

They explored the land to the south of the Murray River.

fauna (n)

 /ˈfɔːnə/

 

hệ động vật

 

fine (n)

/faɪn/

 

tiền phạt

Under the new law, motorists face fines of up to £1 000.

flora (n)

/ˈflɔːrə/

 

hệ thực vật

rare species of flora and fauna (= plants and animals)

orphan (v)

 /ˈɔːfn/

 

(khiến cho) mồ côi

She was orphaned in the war.

sub-tropical (a)

/ˌsʌbˈtrɒpɪkl/

 

cận nhiệt đới

subtropical vegetation

wilderness (n)

/ˈwɪldənəs/

 

vùng hoang dã, bãi hoang

The Antarctic is the world's last great wilderness.

 

Phần II     CÁC KIẾN THỨC CẦN HỌC

 

A.  PRONUNCIATION:   /d/ vs /t/

 

/d/

/t/

     abandon /əˈbændən/

     tab /tæb/

      endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)

     tube /tjuːb/

      wilderness /ˈwɪldənəs/

     tea /tiː/

      date /deɪt/

     teach /tiːtʃ/

      debate /dɪˈbeɪt/

     target /ˈtɑːɡɪt/

 

B.  GRAMMAR: CONDITIONAL SENTENCE TYPE 3

 

Conditional sentence

 type 3

Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Ta sử dụng câu điều kiện loại III để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

 

Structure

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ hoàn thành + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/ COULD HAVE + PP

Mệnh đề IF dùng thì quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính dùng công thức WOULD hoặc COULD + HAVE + PP.

 

 

Usage

Cấu trúc này được dùng khi ta muốn đặt một giả thiết ngược lại với điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Điều quan trọng là cả tình huống và kết quả đều không thể xảy ra được nữa.

EXAMPLE :

-  If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. ( nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp anh ta rồi) => nhưng thực sự tôi đã vắng mặt

-  If he had come to see me yesterday, I would have taken him to the movies. (Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.)

NOTE

-  PP là dạng quá khứ hoàn thành của động từ. Ở động từ bất quy tắc, đó chính là cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Ở động từ có quy tắc, đó chính là động từ nguyên mẫu thêm ED.

-  Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu.

-  Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau.

-  Mệnh đề IF có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.772
Thành viên mới nhất thuybui_86
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.